Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Digital Transformation för ökad effektivitet

Med målet att ge Biliabolagen en konkurrensfördel jämfört med övriga bilåterförsäljare är kraven på ett effektivt IT-stöd höga. Både återförsäljare och konsumenter förväntar sig snabb och professionell hjälp i en modern miljö. Ett mångårigt, nära samarbete med EVRY har hjälpt Bilia IT att skapa användarvänliga och effektiva lösningar, både för koncernen och för kunderna.

”EVRY är i flera avseenden en väldigt närvarande samarbetspartner. De förstår vår verksamhet och är genomgående duktiga på att leverera rätt kompetens i rätt tid.”

Gör det enkelt och attraktivt att vara bilägare
Bilia är Nordens största bilkedja med 94 anläggningar i tre länder. Affärsidén är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för kunderna. När många aktörer vill erbjuda det bekymmersfria bilägandet blir lösningar som skapar både kund- och affärsnytta kring bilförsäljning- och eftermarknadsprocesserna särskilt viktiga. Bilias arbete med att erbjuda mesta möjliga värde och minsta möjliga krångel är förmodligen också en viktig del i framgångarna – koncernen går bra, har nöjda kunder och ligger i framkant på en marknad i hård konkurrens.

– Att det går bra för Bilia har givetvis flera anledningar och för IT:s del handlar det om att hela tiden fortsätta utvecklas. Återförsäljarna, bilköparna och bilägarna har i dag helt andra krav och förväntningar än för bara några år sedan. I det sammanhanget och i en verksamhet som hela tiden måste vara uppkopplad för att inte stanna behöver vi på ett kostnadseffektivt sätt förvalta och utveckla IT-stödet, säger Magnus Karlsson, IT-chef på Bilia.

Lösningar som gör skillnad i vardagen
– I dag är samarbetet med EVRY främst inriktat på systemutveckling men det har genom åren varierat både i omfattning och i inriktning. Att de finns nära och har en stor bredd vad gäller resurser och kompetens bidrar till att vi ser strategiskt och långsiktigt på vårt samarbete. Deras flexibilitet och lyhördhet är stor och har också varit viktiga framgångsfaktorer, fortsätter Magnus Karlsson.   

Samarbetet mellan Bilia och EVRY omfattar exempelvis en nyutvecklad applikation för direktbetalning. För att undvika kontanthantering och postväxlar men samtidigt inte behöva hänvisa kunder till en manuell överföring via bankkontor, ofta med ett par dagars fördröjning som följd, kan den nya applikationen göra stor nytta både för köpare och för säljare.  

– Nu har vi en smidig lösning både för kunden och för oss där vi i realtid kan se betalningen för exempelvis en begagnad bil. I det här projektet var EVRYs bredd en särskild styrka, inte minst deras kunskaper och erfarenheter inom finansiella transaktioner.


Bilia satsar på att ha de mest nöjda kunderna i branschen. Som en del i det arbetet spelar IT en viktig roll, liksom den nya anläggningen i Göteborg (Sisjön). På bilden: Magnus Karlsson, IT-chef, Bilia AB.


Ett annat exempel på lösning är det bokningssystem för verkstadsarbete som EVRY varit en viktig del i att utveckla – Bookmaker. Det är en lösning som till ytan påminner mycket om det gamla systemet som användes och som Bilias medarbetare var vana vid men som i en ny, modern tappning gett en helt annan funktionalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet.
– Utvecklingen av Bookmaker präglades av hög kvalitet och höll på ett föredömligt sätt såväl tidplan som budget, avslutar Magnus Karlsson.

Hör Bilias Marknads- och kommunikationschef Anders Rydheimer berätta om företagets digitala resa

Relaterade IT-tjänster

Web Content Management

Web Content Management

Web Content Management, eller innehållshantering, bidrar till att rätt information och rätt erbjudande når fram till rätt målgrupp – anpassat efter användarens behov.

Läs mer