Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Med säljkonfigureringsstöd kan Atlet sälja skräddarsydda truckar

Atlet är en av Europas ledande trucktillverkare och materialhanteringsexperter. Företaget erbjuder sina kunder skräddarsydda lösningar som optimerar deras materialhantering. Eftersom materialhantering påverkar såväl kostnader som leveransförmåga och intäkter, spelar den en stor roll i företag som hanterar, lagerför, säljer och tillverkar produkter. För att ge kunderna professionell service med hög kvalitet använder Atlet EVRYs säljverktyg som stöd till sin orderprocess. På så sätt kan varje truck tillverkas snabbt utifrån en korrekt specifikation och levereras till kunden utan dröjsmål.

Minska tiden, kostnaden och felen

Atlets olika divisioner använde vitt skilda IT-system, vilket ledde till såväl höga IT-kostnader som ineffektiv och kostsam orderhantering med hög felfrekvens. För att ge snabbare service till kunderna och minska kostnaderna beslutade Atlet sig för att modernisera sin orderprocess. Divisionernas olika IT-stöd skulle ersättas med ett enda säljverktyg och information om priser, produkter och order skulle samlas på ett ställe. Ordning och reda skulle minska antal fel. Målsättningen var att minska tiden från offert till leverans samt sänka kostnaderna för administration och IT.

EVRYs starka närvaro på den lokala marknaden, erfarenhet av liknande utmaningar och väl beprövade IT-verktyg gjorde det enkelt för kunden att välja EVRY som samarbetspartner.

Effektiv orderprocess och ett enda IT-stöd

Arbetet inleddes med en kartläggning av Atlets orderprocess. EVRYs erfarenhet av verksamhetsutveckling och mångåriga branschkunnande inom materialhantering, bil- och lastbilsindustrin gjorde att förbättringspotentialerna snabbt identifierades. Tillsammans utformades den nya, effektivare orderprocessen och det verktyg som skulle stödja processen. Man utgick från EVRYs standardprodukter inom säljkonfigurering (Proconsa Application Suite) och anpassade dem så att de passade Atlets behov.

Med det nya IT-stödet finns aktuell produkt-, pris- och orderinformation lagrad på ett ställe lätt åtkomlig för hela organisationen. Man kan förbereda ändringar i produktportfölj, priser och rabatter för att sedan distribuera till alla marknader samtidigt.

Säljbolagen har alltid tillgång till uppdaterade prislistor anpassade till respektive marknad - i rätt valuta, med rätt marginal, på rätt språk.

Produktionsledet får tack vare det nya IT-stödet korrekta och kompletta order som direkt kan produktionsplaneras.

Snabbare, billigare och bättre

”Tiden från offert till färdigkonfigurerad produkt har minskat med två-sex veckor sedan Proconsa Application Suite införts, vilket innebär en stor kostnadsreduktion” säger Sören Fransson, Controller, Atlet AB.

Idag använder Atlets försäljningsorganisation över hela världen EVRYs säljkonfigurator och mellan 100-300 order skapas varje vecka i systemet. Lösningen används också av flera systerbolag. Sedan EVRYs konfigurator började användas har ledtiden vid försäljning av nya truckar minskat dramatiskt. Dessutom har felen minskat radikalt samtidigt som administrationen av offerter och order har minskat både centralt och lokalt.

Genom att all produktinformation finns tillgänglig i säljkonfiguratorn har individberoendet minskat avsevärt. Det är också betydligt enklare att introducera nyanställd personal.

”På längre sikt är målet att ta konfigureringen ett steg vidare genom att låta säljaren konfigurera produkter och färdigställa offerter”, Sören Fransson, Controller Atlet AB.

Om Atlet

Atlet är en av Europas ledande trucktillverkare och materialhanteringsexperter. Företaget tillhandahåller lager- och motviktstruckar med de bästa tekniska och ergonomiska finesserna, samt service och rådgivning efter köpet. Atlet ingår i UniCarriers Group och bedriver verksamhet på 45 marknader.

Atletkoncernen har nio dotterbolag och en internationell avdelning. Atlets huvudkontor, forskning och utvecklings- och produktionsanläggning ligger i Sverige. Företaget har 1 000 anställda och omsätter 190 miljoner €.