Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy
iStock-542095422_LL.jpg

Sveriges mest omtalade blockchain projekt

Genom att använda blockkedjeteknologin kan processen för fastighetsköp bli betydligt effektivare, säkrare och mer öppen för alla involverade parter.

Digitaliseringen och utvecklingen av ny informationsteknologi är en av de starkaste förändringskrafterna i samhället. Tekniken som kallas ”blockkedjor” är en av de mest omtalade under det senaste året, såväl i teknikkretsar som inom finansbranschen. 

Den inflytelserika banken Goldman Sachs uttryckte i december 2015 följande om blockkedjetekniken: ”Silicon Valley and Wall Street are betting that the underlying technology behind [the Bitcoin hype cycle], the Blockchain, can change ... well everything.” I en undersökning bland experter av World Economic Forum 2015 bedömde majoriteten (57 % av respondenterna) att 10 % av världens BNP finns registrerad i en blockkedja år 2025. 

Sveriges mest omtalade blockchain projekt
Tillsammans med Lantmäteriet, Skatteverket, Landshypotek Bank, SBAB Bank, Telia, ChromaWay och Kairos Future, bidrar EVRY till att förenkla en tidskrävande och komplicerad process för fastighetsköp, präglad av pappersberoende och manuella steg. Genom att använda blockkedjeteknologin kan processen bli betydligt effektivare, säkrare och mer öppen för alla involverade parter.


Projekt gruppen

 

 

Sverige – världsledande inom området

Vid en fastighetsöverlåtelse idag signerar vi svenskar ett fysiskt original med handskrivna underskrifter av ett köpekontrakt, köpebrev, bolån med mera. Dessa dokument skickas ofta med post, ibland som inscannade digitala filer.

Blockchain och s.k. smarta kontrakt kan verifiera att dokument är äkta och att processflödet och auktorisationer går rätt till. Detta gör det möjligt att sammanfoga alla delar av processen och ersätta papper med digitala kontrakt signerade med elektroniska "fingeravtryck" som är unika för varje dokument, liknande folks fingeravtryck. Digitala kontrakt minskar också risken att felaktiga uppgifter registreras och lagfart inte beviljas. En sådan lösning skulle göra Sverige världsledande inom detta område.

jf-1200.jpg


“EVRY har redan utvecklat en nära på helautomatiserad lånehantering, som används av många olika banker i den nordiska marknaden. Fastighetstransaktioner är ett område där blockchain är en mycket lovande teknologi. Färre manuella överlämningar, snabbare svar och ökad transparens kommer att ge en förbättrad användarupplevelse för bankens kunder”.

- Rickard Källander, ansvarig för EVRYs deltagande i projektet

RickardKallander_Round_39R9797.png

Under ett seminarium i Juni genomfördes en riktig fastighetsöverlåtelse helt digitalt. Parallellt diskuterades governance, juridik och nyttan med den nya tekniken för samhället och bostadsfrågor. Kunniga företrädare från projektgruppen, det vill säga Lantmäteriet, Skatteverket, Telia, SBAB, Landshypotek Bank, EVRY, ChromaWay, Svensk Fastighetsförmedling och Kairos Future deltog, samt givetvis en säljare och en köpare av en fastighet.

Den tredje fasen i projektet har fokuserat på att bygga en användbar teknik för alla inblandade, sätta upp noder hos flera av de medverkande organisationerna samt klargöra förutsättningarna och ta fram förslag på frågor kring governance och juridik. Arbetet har involverat företrädare från ett flertal departement och myndigheter. En rapport från detta arbete presenterades under seminariet.“Detta är ett mycket spännande projekt och är ett bra exempel på hur fler aktörer kan samverka för att skapa värde för alla involverade parter i en fastighetsöverlåtelse. Vi bidrar till att bygga en infrastruktur som förbinder olika aktörer och digitaliserar en manuell process, som idag är både tidskrävande och komplex. Vi utvecklar ständigt vår affär och blockkedjeteknologin är ett område där vi ser att det är viktigt att ligga i framkant kunskapsmässigt i den transformation som sker i bankbranschen”. 

- Wiljar Nesse, koncerndirektör för Financial Services i EVRY

Web_Round_WiljarNesse_72.png


“Vi är mycket glada för att EVRY valt att delta i detta projekt och ser att EVRY ät en katalysator för målet om att genomföra världens första helt digitaliserade fastighetsöverlåtelse”.

- Magnus Kempe i Karios Future, som driver projektet.

magnus_kempe_webb_round.png

FOKUSOMRÅDEN

EVRY förenklar låneprocessen för Landshypotek Bank

(Stockholm. 12 januari 2017) Landshypotek Bank och EVRY har ingått ett avtal om förenkling och effektivisering av bankens processer för lånehantering. Avtalet sträcker sig över en 3-årsperiod.

Läs mer

Discover our whitepapers

Discover the latest white papers about the financial services industry and related fields.

Läs mer

Lån och finansiering

För att stödja effektiv och automatiserad hantering av lån och krediter erbjuder EVRY en portfölj med affärstjänster som omfattar hela lånecykeln

Läs mer

Låneadministration

Låneadministration inkluderar alla processer under hela förloppet när ett lån har utbetalats.

Läs mer

Företagsutlåning

Företagsutlåning omfattar alla huvudsakliga bankproduktområden inom kommersiell utlåning och företagsutlåning

Läs mer

Lån

EVRYs lånebearbetningstjänster möjliggör effektiva processer med en hög nivå av automatisering och självbetjäning, från låneansökan till utbetalning.

Läs mer

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION