Vision och värderingar
Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Vision och värderingar

Vi har valt EVRY eftersom det är det namn som bäst representerar oss som företag; något som blir vår ledstjärna och vår signatur. Ett namn som förpliktar och som vi ska leverera på – var och en av oss, varje dag!


Varje kund
vi skapar värde för
Varje lösning vi ger bidrar till att skapa nytta
Varje kollega som tar ansvar och inspirerar
Varje individ vi berör genom samhällsnyttan vi bidrar till
Varje möjlighet vi ser och tar till vara

Vision

Vi har en vision för företaget – Embrace infinite opportunities – som är en viktig utgångspunkt för vårt nya namn.

Uppdrag

Vi har ett uppdrag – We bring information to life, creating value for our customers to the benefit of society. Det är det varje enskild medarbetare på EVRY gör varje dag. Och som enskilda individer på företaget delar vi samma ambitioner för framtiden.


Värderingar

På EVRY har vi fokus på att värderingarna inte bara ska vara en yta, utan prägla alla våra medarbetare, alla beslut, alla handlingar och alla mål. Vi inledde 2011 med att bjuda in alla medarbetare på EVRY att delta i att utforma våra värderingar. Hösten 2011 fattades så ett beslut om de nya värderingarna och sedan dess har alla medarbetare varit delaktiga i att omsätta våra värderingar i praktiken, och alla medarbetare har satt upp individuella värdehandlingar. Små steg för den enskilda medarbetaren men sammanlagt ett stort kliv i riktning mot ökad kundorientering för företaget. 2012 blir ändringarna synliga med ny profil, nytt namn och motiverade medarbetare.


Läs mer om våra värderingar
:

Anticipate needs

 • Know your customers – be there for them
 • Understand your clients and their business
 • Foresee opportunities and initiate change
 • Respect each other

Go beyond expectations

 • Strive for excellence
 • Dare to think differently
 • Challenge conventions and shape the future
 • Trust your strengths and develop your talent

Perform together

 • Create effective and close partnerships with our customers
 • Share your insight, build our knowledge
 • Build strong and enthusiastic teams
 • Be curious, open and have fun

Empower and inspire

 • Share your energy and ideas with others
 • Be open to new ideas yourself
 • Trust your colleagues
 • Initiate and fulfill