Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Code of Conduct

EVRY har tagit fram riktlinjer, Code of conduct, som täcker ett stort antal affärsetiska frågor. Code of conduct utgör grunden för hur vi skapar våra policys och rutiner.

Affärsetik rör sig om mer än att undgå lagöverträdelser. Affärsetik handlar om hur vi uppför oss mot varandra och mot omvärlden. Alla medarbetare i EVRY har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som bygger upp EVRYs värdegrund och som skapar förhållningssätt som vi kan vara stolta över.

EVRY är angelägna om att alla engagerar sig i detta och att samtliga medarbetare i företaget bidrar till en god verksamhet präglad av trivsel och trygghet. EVRYs affärsetiska riktlinjer gäller primärt för styrelsemedlemmar, ledare, medarbetare, inhyrda konsulter och andra som uppträder på EVRYs vägnar.

Det gäller även för koncernens dotterbolag. Det är linjechefernas ansvar att göra dessa riktlinjer tydliga och att se till att dessa följs. Som medarbetare i, eller knuten till EVRY, är du skyldig att sätta dig in i och följa riktlinjerna.

Den som bryter mot EVRYs regler eller riktlinjer måste vara beredd på att bli mött med konsekvenser anpassat till förbrytelsens omfattning. EVRY ska följa alla gällande offentliga lagar och regler.

Det samma gäller internt satta riktlinjer. Det är den enskilde anställdes personliga ansvar att sätta sig in i, samt följa de lagar, regler och satta riktlinjer som finns, inklusive de som rör bokföring.

Code of Conduct 
Guidelines for gifts, entertainment and reimbursing expenses
Whistleblowing