Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Vi vill träffa dig på Vitalis!

EVRY är självklart på plats på Vitalis i Göteborg, den 21 – 23 maj.
Klicka här för att läsa mer om Nordens ledande eHälsomöte.

I år satsar vi på nätverkande, möten och spännande seminarier. Istället för monter i utställningen hittar du oss bland mötes- och konferensrummen där vi arrangerar visningar, seminarier och möten i olika former. Info om vårt program och var du hittar oss finner du på en pelare mitt på mässgolvet, håll utkik efter EVRY-skylten!

Missa inte våra seminarier! Alla seminarier pågår 45 min. Vi bjuder på fikabuffé på varje seminarium och lunch kl 12:00.

Tisdag kl 13:00

DiViS - Vårdplatskoordinering och resursplanering vid Akademiska sjukhuset
Bristen på vårdplatser är idag en av de största utmaningarna för många av landets sjukhus, även för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Många överbeläggningar och hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerhet och arbetsmiljö negativt.

För att säkerställa att sjukhusets slutenvårdskapacitet utnyttjas effektivt arbetar Akademiska sjukhuset med att ta fram ett sjukhusövergripande koncept för daglig styrning. Som verktyg för detta koncept har EVRY utvecklat en pilotapplikation som ska användas på digitala pekskärmar och ersätta sjukhusets whiteboards för daglig styrning både på sjukhusnivå och lokalt på vårdavdelningarna. Konceptet för daglig styrning och test av pilotapplikationen ingår i Akademiskas projekt DiViS – digitaliserad visualisering och styrning av slutenvården. Pilotapplikationen är integrerad mot journalsystemet Cosmic och kan konfigureras enligt enskilda avdelningars specifika behov för daglig styrning.

Under detta seminarium presenterar Akademiska Sjukhuset och EVRY tillsammans arbetet med daglig styrning och applikationen.

Talare:
Stefan Hjulström, produktionschef, Akademiska Sjukhuset
Nina Falk, projektledare produktionsenheten, Akademiska Sjukhuset

Onsdag kl 09:00, 12:00 och 16:00
Visning av Medixine Suite, en lösning för hemmonitorering och patientdialog på distans
Vid kroniska eller andra längre hälsotillstånd, såsom exempelvis KOL, hjärtproblem eller behov av viktnedgång, kan patienten ta en aktiv roll i sin hälsa och själv registrera olika mätvärden regelbundet. Med hjälp av insamlade data kan både patienten och vårdgivaren i tidigt skede upptäcka trender och sätta in de insatser som krävs för att undvika ohälsa.

I Medixine Suite kan vårdgivaren, efter överenskommelse med patienten, fjärrövervaka parametrar som puls och blodtryck tack vare färdiga anslutningstjänster och medicinteknisk mätutrustning. Patienten kan även själv registrera mätvärden för exempelvis blodsocker, vikt eller temperatur. Patienten kan fylla i ett frågeformulär för symptombeskrivning antingen utifrån ett fördefinierat schema eller utifrån de mätvärden som patienten har registrerat.

Medixine Suite innehåller också funktioner för säker meddelandehantering, videosamtal, frågeformulär samt påminnelser, varningar och aviseringar. Medixine Suite skräddarsys av de moduler som passar din verksamhet och möjliggör en smidig integration med såväl patientportaler och 1177 som vårdens journalsystem. 

Onsdag kl 10:00 och 15:00
Hur kan man uppnå ökad patientsäkerhet, större följsamhet mot rutiner och samtidigt ha nöjda användare?
WEADD Sync förenklar inloggning och säkerställer att samma patient visas i alla system, oberoende av leverantör. Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt där Region Blekinge körde lösningen kliniskt inom både primärvården och på IVA / PostOp tillsammans med Orbit operationsplanering. Parallellt gjordes en effektvärdering som påvisade höjd patientsäkerhet, större följsamhet mot säkerhetsrutiner och avsevärda tidsvinster i hanteringen av vårdsystemen. Under seminariet kommer den senaste versionen av WEADD Sync att presentera tillsammans med erfarenheter från pilot och införande inom Region Blekinge.

Onsdag kl 11:00
Bevara din data för framtiden
Vi tycker att “arkivering” borde vara ett av de hetaste orden inom Hälso- och sjukvården. Varför? Jo, med hjälp av en effektiv arkiveringsprocess vårdar vi det näst viktigaste vi har – vår data. Och med väl omhändertagna data kan vi bättre vårda det viktigaste – patienterna. Missa inte detta seminarium om det högaktuella området arkivering av vårdens data för framtiden.

Onsdag kl 13:00
Förändringsledning i vården  
För att vi ska få ut största möjliga nytta av ny teknik räcker det inte med nya tekniska lösningar och system. Det krävs också att vi arbetar aktivt med tvärfunktionell samverkan och förändrar befintliga arbetssätt och strukturer. Under detta seminarium diskuterar vi det viktiga förändringsarbete som krävs för att få ut det bästa av tekniken så att verksamheten kan få stöd i och utrymme för att göra det som hälso- och sjukvården är bäst på: rädda liv och bygga ett friskare Sverige.

Talare:
Harald Noddeland, Deputy Head of Division Emergencies and Critical Care, Oslo University Hospital 


Onsdag kl 14:00
Effektiva och säkra vårdprocesser med mobila lösningar
Med hjälp av verksamhetsnära appar och säkerhetslösningar för mobil användning effektiviseras arbetet och vi får mer tid till det viktiga patientmötet. På seminariet tar vi upp erfarenheter från pågående mobilprojekt och visar på praktiska tillämpningar från bland annat Orbit Operationsplanering. Vi kommer också att presentera hur säkerhetslösningen WEADD EasySec kan användas för stark autentisering och nyttjas från delade enheter.


Alla seminarier pågår 45 min. Vi bjuder på fikabuffé på varje seminarium och lunch kl 12:00.