Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Radar Summit, 15 november 2017

Glad kvinna med glasögonVälkommen att träffa EVRY på Radar Summit 2017 som samlar landets ledande beslutsfattare, påverkare och leverantörer. Dagen bjuder på dialog och analys av de viktigaste utvecklingsområdena, trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

Eventets fokus är de fyra nyckelområden som Radar har identifierat med störst lokal påverkan under 2018.

• Industrialiseringen av IT
• En adaptiv IT-verklighet
• Det digitala ekosystemet
• Säkerhet och cybersecurity

Bland talarna finns:
Mark Andersson, en av världens mest inflytelserika påverkare inom IT kommer till Sverige för att tala på Radar Summit 2017. Låt dig influeras av Mark som påverkar globala ledare som bland annat Barack Obama och Elon Musk med sin syn på den nya teknikens möjligheter och begränsningar.

Hans Werner, en av dom mest eftertraktade talarna och påverkarna inom IT samt VD på Radar. Han ger det lokalt ledande analysföretagets syn på den utveckling och de trender som kommer att påverka IT-verksamheter mest under 2018.

Robin Blomquist, ansvarig för innovation- och tjänsteutveckling inom EVRYs koncern. Med 20 års erfarenhet av att följa den tekniska utvecklingen och arbeta fram samhällsnära lösningar har han en djup förståelse för vad som krävs för att lyckas i den digitala transformationen. Robin berättar om vikten av människans digitala mindset. Vad är nödvändiga delar i digital transformation och vad transformeras vi till?

Anmäl dig idag via Radar Summits webbplats

Komplett prisinformation hittar du på Radar Summits webbsida. 

Vi ses!