Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Kvalitetssäkring av projekt – helhetssyn och livscykeltänkande

Håller alla dina projekt avsedd kvalitet? Nyckelorden är helhetssyn och livscykeltänkande. Vi tror inte att projekt når sina mål bara för att man detaljerat följer en modell. Eftersom projektarbete fungerar i många dimensioner måste kvalitetsstyrningen också göra det. 


Lika lite tror vi att det räcker med en punktinsats – kvalitetssäkringen bör följa projektets livscykel. Dessa insikter grundar vi på erfarenheter från en lång rad av genomförda projekt. Kvalitetssäkringen inriktas ofta på det projektadministrativa. Vi nöjer oss inte med det. Vi går steget längre och värderar även mjuka faktorer som ledning och kommunikation. Självklart ska projektet klara sin leverans, men också skapa möjligheter att nå effektmålen.

Exempel på hur vi hjälper dig att höja projektkvaliteten:

Nyttovärdering före, under och efter projektet. Tydliggör och kvantifierar effektmålen.

Nyttorealisering. Omvandlar projektets leveranser till uppnådda effektmål.

Kvalitetssäkring vid projektstart. Förebygger möjliga problem genom en oberoende kvalitetssäkring av planer, kalkyler, organisation, styrgrupp och metodik innan projektet inleds.

Riskanalys. För många börjar och slutar riskhantering med Minirisk-matrisen. Det är en bra start för identifiering men långt ifrån tillräckligt för att prioritera och planera de rätta åtgärderna. I vår verktygslåda för hantering av osäkerhet och risk finns mer avancerade tekniker som kan hjälpa dig att kvalitetssäkra ditt projekt.

Projektgranskning. En projektgranskning från oss täcker in projektets alla dimensioner – vi granskar både hårda och mjuka faktorer och presenterar ett tydligt förslag till åtgärder. Vi kan också hjälpa dig med projektstöd eller mentorskap under den tid som åtgärderna genomförs.