Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Projektportföljstyrning – prioritera rätt saker

Projektportföljstyrning (Project Portfolio Management – PPM) är en metod för att prioritera rätt projekt och aktiviteter. På samma sätt som en investerare placerar sina aktier, fonder och obligationer till en önskad risk- och lönsamhetsnivå, så balanseras din organisations totala projektportfölj så att varje projekt tillför mesta möjliga nytta utifrån de strategiska och affärsmässiga målen. Vi erbjuder en strukturerad process som gör att du kan börja arbeta med projektportföljstyrning.


Allt mer arbete genomförs i dag i projektform, med mer eller mindre tydligt definierade mål och syften. Utmaningen för ledningen är att få projekten att samspela med varandra för att stödja strategiska mål och uppnå maximal nytta med de tillgängliga resurserna.
 

Anpassa snabbt – behåll kontrollen

Att arbeta utifrån en projektportföljfilosofi är ett effektivt sätt för ett företag eller en verksamhet att snabbt svara på ändrade förutsättningar internt eller i omvärlden – samtidigt som man kan behålla sin styrning i form av strategier och affärsplaner.
 
Projektportföljstyrning:

  • skapar jämförbarhet mellan projekt
  • ger bättre grund för resursfördelning
  • ger bra underlag för ledningen vid prioriteringar mellan projekt
  • underlättar objektivitet vid bedömning av ett projekt
     

Vår kompetens

Vår kompetens inom projektledning, projektkontor, projektportföljstyrning och förändringsledning borgar för ett lyckat införande. EVRY erbjuder stöd med allt från processer, mätetal, balanseringskriterier och förändrade arbetssätt till konfiguration av stödjande system och teknisk plattform.