Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Digitala processer och Robotic Process Automation (RPA)

Tänk om allt bara kunde flyta på? Visst vore det härligt! I de flesta organisationer finns det en mängd omoderna processer som inte fungerar optimalt, kostar tid och pengar samt skapar daglig frustration hos medarbetarna. Känns det igen?

 

”Det måste finnas ett bättre och enklare sätt att göra det här på”

Ja, oftast är det ju så det känns när du ställs inför en process som är tänkt att hjälpa dig, men snarare stjälper dig i arbetet. Troligen har processen du kämpar med stora inslag av manuell hantering och administration med repetitiva moment. En lösning på din frustration kan då vara att införa Digitala processer och RPA som ett stöd i din verksamhet.

Digitala processer handlar om att skapa körbara-, automatiserade-, intelligenta processer (ibland kallat för BPM eller Business Process Management). Det handlar alltså om att skapa skräddarsydda applikationer för just era unika processer.

RPA (Robotic Process Automation) är i sin tur ett sätt att arbeta med digitala processer genom införande av en mjukvarurobot som kan effektivisera många manuella repetitiva arbetsmoment i era befintliga IT-system.

Vi har genom åren hjälpt många typer av verksamheter med att digitalisera, automatisera och kvalitetssäkra sina processer och se till att de uppdateras i takt med omvärldens förändringar. Med hjälp av innovativa molntjänster gör vi det enkelt för dig som kund att själv eller tillsammans med oss skapa smarta applikationer i den takt du behöver.

Tillsammans hjälper vi dig att komma till rätta med de vanligaste processutmaningarna:

  • Ineffektivitet  - Minskning av dubbelarbete samt administrativ handpåläggning av icke värdeskapande aktiviteter
  • Efterlevnad – Arbeta på samma sätt varje gång, varje dag. Säkerställ efterlevnad mot policys, rutiner och regulatoriska krav.
  • Överblickbarhet – Se status i processen, och få svar på vem som gjort vad och när. Ta beslut på affärsmässiga grunder och agera datadrivet.
  • Anpassningar – Ta fram väl anpassade IT-stöd och verktyg som stödjer verksamhetens behov och era processer

Hur kan Digitala processer och RPA hjälpa dig att få en smidigare vardag?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan effektivisera din verksamhet så att du kan leverera ett ökat värde både för din verksamhet och dina medarbetare.

webinar_digitala processer.jpg

Så skapar du en effektivare arbetsvardag med hjälp av Digitala processer och RPA

Under vårt webinar kommer du att få en introduktion till Robot Process Automation, samt till närbesläktade Business Process Management och Low Code som används av många företag för att digitalisera affärsprocesser inom samtliga funktionella områden.

Läs mer

Digitala Processer - hur funkar det?

Läs mer