Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Applikationstjänster

God tillgång till affärsapplikationer är en viktig förutsättning för den dagliga driften av många företag. Utmaningarna för IT-organisationen är att ha tillräcklig kompetens och beredskap samt att kunna tillgodose verksamhetens förändrade behov och prioriteringar.

Outsourcing av applikationsförvaltning har därför utvecklats till något mer än en övning i kostnadsbesparingar. Företagen har förstått att tillgången på kompetens, avancerade metoder och tekniker kan få stora vinster. EVRY förvaltar hundratals standard- och kärnapplikationer på många olika plattformar inom såväl privata som offentliga sektorn.

 

Databastjänster

För att en applikation ska fungera optimalt är det viktigt att databasmotorn övervakas och underhålls för att ge maximal nytta till applikationen.

Läs mer

Applikationsdrift

Med Application Operation Management får ni tillgång till applikationsdriftstjänster för att säkerställa att levererade applikationer fungerar och underhålls enligt behov.

Läs mer