Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

OnCourse

Greenkeeperns effektive administratör! OnCourse är ett administrativt program speciellt utvecklat för banchefer/greenkeepers och deras medarbetare. Programmet underlättar allt administrativt arbete runt planering, uppföljning och rapportering. OnCourse är lätt att använda och gör det möjligt att planera personalens arbete vilket ger mer tid över för eget arbete ute på banan.Genom systemet kan man också se vilket arbete som gjorts under dagen, veckan eller månaden.

Kontroll över tid och kostnader

Programmet kan användas för att effektivisera tim- och tidredovisning, hålla reda på maskiner och maskinkostnader samt planera gödning och kalkylera gödselåtgång.

Användarvänligt och indelat i moduler

OnCourse är mycket användarvänligt och uppbyggt i delar, sk moduler. Rapport-hanteringen är mycket kraftfull och gör det enkelt att ta fram t.ex. pdf-filer direkt ifrån programmet och som enkelt med tex e-post kan skickas iväg. Rapporterna är detaljerade och välstrukturerade och kan därmed presenteras för klubbens ledning för att stärka era tankar om t.ex. en nyinvestering av en maskin.

De olika modulerna i OnCourse innehåller

  • Personal - Spara uppgifter om de anställdas lön, övertidsersättning, genomgångna utbildningar och tagna certifikat samt krisinformation.
  • Tidrapportering - Låt varje anställd mata in sin arbetade tid med olika arbets-uppgifter och maskiner och ta fram månatliga löneunderlag på väldigt kort tid.
  • Dagbok - Planera dagen samt lagra uppgifter om väder och jämför detta över åren.
  • Maskin - Inventarieförteckning på alla maskiner där man lagrar investerings-kostnader tillsammans med utförd eller planerad service. Detta ger en snabb överblick på totalkostnader för olika maskiner.
  • Lager - Används tillsammans med t.ex. maskinmodulen för att hålla en aktuell förteckning på lagernivå på reservdelar och för att enkelt ta fram beställnings-underlag på detta. Kan även användas för att kunna se mängd bekämpnings-medel i lager.
  • Leverantör - Lista med kontaktuppgifter.
  • Hål/Bana - Förteckning och statistik på alla ytor som finns på alla banans hål.
  • Banskötsel - Planera, mata in och följ upp den gödning som skall appliceras på olika ytor på banan, greener, fairways, utslagsplatser etc. Med hjälp av dessa uppgifter kan man lätt ta fram totalmängd gödning som behövs under ett år för att se att det bl.a. stämmer med lämplig växtnäringsnivå. Därtill optimera era inköp.
  • Rapporter - Ta fram listor och statistik på alla information som finns i systemet, tex komplett löneunderlag eller växtnäringsrapport.

Supportinformation

Svenska golfklubbar som har tecknat supportavtal med oss för produkterna OnCourse, OnTag, OnScreen eller någon annan produkt där support ingår har möjlighet att anmäla ert supportärende på telefon 035-17 46 40. Behöver ni bifoga filer eller övrig information om ert ärende ber vi er skicka ett mail till supporten. Observera att ni inte kan anmäla ett ärende genom att skicka ett mail.