Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Unit4 Business World (UBW)

Kvinna i konferensrum med dator som speglas i glasvägg

Tillsammans med EVRY och Unit4 Business World får du mer tid över till det du kan bäst. Behöver du ett komplett affärssystem för ekonomisk förvaltning, projektredovisning, budgetering, service och underhåll samt lön och HR-funktioner? Då är Unit4 Business World (UBW) lösningen för dig.


Med UBW får du en modern, flexibel och anpassningsbar lösning för din verksamhet. Den omfattar även områden inom logistik och inköpsprocess, lagerstyrning samt effektiv hantering av både inkommande och utgående fakturor. Det innebär till exempel att du kan få sammanställd ekonomisk information som stöttar din dagliga verksamhet men också underlag för övergripande styrning och kontroll.

EVRY har ca 300 konsulter som är redo att hjälpa dig att implementera, uppgradera, utveckla och förvalta ERP-lösningen Unit4 Business World på bästa sätt. Vi är Unit4:s största partner och vårt självklara mål är att stötta dig i effektivisering och digitalisering av din verksamhet.

Lösningar som klarar framtida behov

Utveckling och ökad frihet genom förbättrade lösningar anpassade just för dig - det är vad som kännetecknar EVRYs tekniska lösningar i form av programvarukomponenter, förändringar och integrationer. Vi stöttar dig i alla faser av projektprocessen; från idé och analys, specifikation och utformning, utveckling, till testning samt implementering. Våra lösningar ska inte bara lösa ditt nuvarande behov utan vi ser till att de klarar av kommande förväntningar och behov. Tillsammans samarbetar vi nära för att hitta ett upplägg som passar dig och din verksamhet.

EVRY är en komplett leverantör av tjänster och lösningar kopplat till IT- och affärssystem för ekonomi och verksamhetsstyrning. Behöver du tjänster inom affärsrådgivning, utveckling, teknik eller outsourcingtjänster för lön- och ekonomi kan vi hjälpa dig. EVRY levererar även lösningar för konsolidering och likviditetsstyrning.

EVRY hjälper dig med ekonomi- och löneservice i Unit4 Business World

Våra ekonomikonsulter kan hjälpa dig att sköta delar eller hela ekonomihanteringen – exempelvis vid arbetstoppar, frånvaro eller som en interimslösning. Upplägget analyseras och anpassas efter dina behov.

Vi bidrar med kompetens inom alla ekonomirelaterade tjänster såsom löpande redovisning, fakturering, bokslut och årsredovisning, deklarationer och momsredovisning. Därför kan vi ta ett helhetsgrepp om din ekonomihantering och gå igenom processer, se över rutiner och hitta möjligheter att effektivisera – samtidigt som god redovisningssed fortfarande säkerställs.

Vill du utvecklas och lära dig mer om Unit4 Business World (Agresso) håller vi kundanpassade utbildningar inom redovisning, momshantering och fakturering, både för nya och erfarna användare.

Få stöttning i lönehanteringen av EVRY

Tillsammans arbetar vi för att hanteringen av löner i affärssystemet Unit4 Business World ska fungera så smidigt som möjligt. Utifrån dina behov kan vi ta hand om hela eller delar av lönearbetet.

För att se till att din löneprocess är kvalitetssäkrad och effektiv kan vi stötta med genomgång av företagets processer och rutiner. Vi hjälper också till att ta fram beskrivningar och checklistor för att förenkla arbetet.

Ibland har du kanske behov av stöd under en tillfällig period – då kan vi på EVRY avlasta vid arbetstoppar eller hjälpa till vid en interimslösning.

 

VÅRA KUNDER BERÄTTAR

Nordisk ekonomisk plattform stärker finans- och försäkringskoncernen Storebrands konkurrenskraft.

Läs mer
storebrand_webb.jpg

Vad kan man göra med automatisering och robotisering i UBW?

Titta på videon där EVRYS expert Geir Atle Hoff visar lösningar och lär dig olika tips som kan effektivisera och hjälpa din verksamhet.