Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Security Operation Center

Internet och interna datanätverk är effektiva kanaler för kommunikation och samarbete, men även ett hot för säkerheten. Ökad mobilitet och kravet på att man alltid måste vara tillgänglig oavsett var man är och vilka enheter man använder skapar också utmaningar ur säkerhetssynpunkt. Integration av externa samarbetspartners ökar komplexiteten ytterligare och kräver god struktur på den totala förvaltningen av it-lösningarna.

EVRY har lång erfarenhet när det gäller drift av it-lösningar för företag med höga krav på säkerhet, inte minst gäller detta bank- och finansbranschen. Det har gett oss en unik erfarenhet inom it-säkerhet samt kunskaper när det gäller att utveckla robusta och säkra it-miljöer.

Säkerhetstjänsterna för våra kunders IKT-nätverk bygger på våra gedigna teknikkunskaper och användning av erkända säkerhetslösningar. Strukturerade och effektiva rutiner för övervakning och hantering av händelser förhindrar skadeverkningarna från potentiella hot.

EVRY har ett dedikerat kompetenscenter för it-säkerhet, Security Operations Center (SOC). Vi erbjuder en rad specialiserade tjänster för att sköta säkerheten i ditt IKT-nätverk. Några av tjänsteområdena är:

    Network Security
    Säkerhetsrapportering
    Incident Response Team (IRT)

Säkerhetsexperter i EVRY är certifierade rådgivare inom Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) och Certified Information Systems Auditor (CISA).
Våra säkerhetsexperter arbetar med tjänsterna inom Network Security och är en aktiv del av vårt Incident Response Team (IRT). IRT har 24x7 beredskap för övervakning och hantering av händelser.

EVRY utarbetar periodiska säkerhetsrapporter för sina kunder. Dessa rapporter bygger på riktlinjer i standarden, ISO/IEC 27002 ”riktlinjer för allmänt accepterade säkerhetsåtgärder (best practises)”.

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact