Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Nätverkssäkerhet

Klarar du att upptäcka inbrottsförsök i företagets datanätverk och system? Vet du vilka angrepp ni utsätts för? Kan du dokumentera att du har kontroll på säkerheten?

Affärsmässiga behov tvingar fram en utveckling av samhälle och teknik i form av nya sätt att arbeta på.  I samband med detta införskaffas en rad it-system och verktyg som stödjer företagets arbetsprocesser. Konsolidering och effektivisering leder till att informationssystemen växer och i ökande utsträckning länkas samman och kopplas till internet. Dessutom ökar användningen av sociala nätverk kraftigt.  Denna utveckling för med sig säkerhetsmässiga utmaningar i form av en rad sårbarheter med potentiella negativa konsekvenser i ekonomiskt, drifts- eller ryktesmässigt avseende. Mörkertals¬undersökningen som genomförs varje år av "Næringslivets Sikkerhetsråd" i Norge visar att säkerheten brister hos många företag.

Network Intrusion Detection (NID) är en tjänst från EVRY som ansvarar för att aktivt övervaka ditt datanätverk för att upptäcka oönskad trafik med tillhörande varning och rapportering.
Avsikten med NID-tjänsten är att:

    upptäcka intrångsförsök i datanätverket
    upptäcka webbangrepp
    upptäcka interna överträdelser mot etablerade säkerhetsregler
    upptäcka skadlig programvara
    upptäcka DoS-angrepp
    upptäcka annan oönskad eller skadlig trafik
    möjliggöra åtgärder för att kunna stoppa skadeverkningen

Vi ger dig information om vad som händer i ditt datanätverk. Du får varningar och rapporter om oönskad trafik och data i din miljö. Detta utförs med hjälp av sensorer placerade i ditt nätverk, som skickar information till vårt driftscenter. Du behöver inte tänka på vilken teknik som är effektivast på detta område, det sköter EVRY åt dig. Vi ser till att du vet vad som händer och att du kan vidta erforderliga åtgärder.  Det gör att du får kontroll över datatrafiken.

EVRY har lång erfarenhet från användning av NID som tjänst. Vi använder den för en rad företag samtidigt som vi även samma tjänst för att skydda vårt eget nätverk. Som Nordens ledande it-leverantör har vi tillgång till både den bästa expertisen och den bästa tekniken på detta område.

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt till ditt företag behöver vi föra en dialog med dig som kund för att anpassa tjänsten efter din verklighet.

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact