Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Identity access management (IAM)

För många företag är det något av en utmaning att se till att alla medarbetare kan arbeta effektivt oavsett var de befinner sig. Medarbetare får dessutom kontinuerligt nya uppgifter och nya ansvarsområden som gör att de behöver ändrad behörighet. Men viktigast av allt är kanske ändå att se till att all användarbehörighet stoppas för de medarbetare som slutar på företaget. Dessutom möter företaget ökade krav på att ge behörighet till såväl kunder som samarbetspartners. Hur ska ditt företag hantera dessa problemställningar?

När en person anställs eller hyrs in på företaget ska behörigheter definieras i de aktuella it-systemen baserat på de uppgifter och det ansvar den berörda personen har. Och han eller hon ska ha behörighet på arbetsplatsen, hemifrån och på resande fot. Dessutom tillkommer de ändringar som uppstår när denna person får nya roller och inte minst när han eller hon slutar. Det är en tids- och kostnadskrävande process att administrera detta i enlighet med gällande regler och krav. I praktiken visar det sig svårt att administrera detta manuellt. Rättigheter och behörigheter kopieras ofta från andra och de tas sällan bort.  Över tid blir identitets- och behörighetsdefinitionerna oöverskådliga och de representerar en betydande säkerhetsrisk för företaget.

EVRY:s erfarenheter har visat att införande av IAM-lösningar minskar både kostnaderna och hanteringstiden för användaradministrationen. En sådan lösning blir dessutom en viktig del i företagets kontrollsystem för informationssäkerhet.

EVRY erbjuder en IAM-tjänst som

    säkerställer effektiv och korrekt hantering av företagets olika användarroller och behörigheter
    gör det enkelt att dokumentera att ni har full kontroll över behörighetshanteringen på det sätt som myndigheter, kunder och partners förväntar sig att ni har
    säkerställer automatiserad och regelstyrd kontroll av användare och behörigheter
    möjliggör självbetjäning av behörigheter i linje med definierade regler
    minimerar risken för brott mot lagar och regler och förhindrar missbruk av data
    är kostnadseffektiv och ger god ROI
    har ett enkelt användargränssnitt


EVRY:ss IAM-system hämtar användardata från personalsystemet och definierar användarkonto och rättigheter i de olika datasystemen beroende på användarens roll på företaget. Tilldelning av behörigheter utförs i elektroniska arbetsflöden som säkerställer att rättigheter hanteras av auktoriserad personal och följer regler och procedurer som företaget har definierat. Systemet innehåller en komplett historik över vilka tillgångar användaren har och tidigare har haft, vem som beviljade dessa och under vilken tidsperiod rättigheterna gällde.

IAM-tjänsten från EVRY levereras som en färdig tjänst där kunderna kan ansluta sig till lösningen utan att ta ställning till val av maskinvara eller programvara. Lösningen sköts i sin helhet av EVRY.  Traditionellt har IAM-lösningar varit förbehållet stora företag på grund av kostnadsnivåerna i dessa lösningar.  Med vår privata och säkrade molntjänst kan både privata och offentliga företag med ner till 100 anställda dra nytta av fördelarna hos ett fullvärdigt IAM-system.

Du får lösningen till ett förmånligt pris samtidigt som du kan känna dig trygg i vetskap om att säkerheten garanteras av en av Nordens främsta leverantörer av säkra it-tjänster.

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact