Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Klientsäkerhet

Hotbilden för it-organisationen har förändrats avsevärt. Tidigare var ett angrepp riktat mot företagets nätverk där säkerhetsluckor i operativsystemen utnyttjades. Fokus var servrar med affärskritiska data. Vartefter säkerheten på detta område har förbättrats har flertalet angrepp istället kommit att riktas mot klientsidan. Antalet angrepp har intensifierats och hotbilden förändras kontinuerligt.

Det är framförallt två områden som erbjuder avsevärda säkerhetsutmaningar. Det ena är desktopapplikationer där leverantörerna normalt ligger lite efter operativsystemleverantörerna i arbetet med att täppa igen säkerhetsluckor. Det andra området är hemsidor och webbapplikationer.

Att säkra sig mot svagheter i desktop- och webbapplikationer, det är något som vi på EVRY förstår är en helt nödvändig del av säkerställandet av företagets totala informationssäkerhetsbehov. Samtidigt ansvarar vi för att säkerställa rätt säkerhetsnivå på alla servrar som ingår i lösningen. Vi erbjuder tjänster inom it-säkerhet från kompetenscentret Anti-Malware Operations (AMO). Några av tjänsteområdena är:

    Host based anti-malware
    Endpoint firewall
    Host-based Intrusion Detection and Prevention
    Device Control
    Application Control
    Encrypted disk
    Client and server hardening
    Patch Management core OS/Standard Applications

Tjänsterna levereras av våra certifierade säkerhetsexperter inom Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM) och Certified Information Systems Auditor (CISA).

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact