Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Hur du hittar känslig information

hand som håller i pennaDen nya sekretessförordningen inom EU/EES, GDPR, kräver att alla verksamheter har kontroll på personlig information samt att den lagras säkert. 


Efter 25 maj 2018 ska det finnas tydliga, dokumenterade rutiner så att känslig personlig information lagras på ett säkert sätt. Känslig personlig information kan vara information i ett Human Resource-system, personnummer, kreditkortsnummer, hälsoinformation, kundkänslig information, biometrisk information etc. Verksamheter har också en skyldighet att anmäla säkerhetsbrott till drabbade individer och nationella myndigheter.

Information @nalyzer från EVRY är ett kraftfullt analysverktyg som går igenom och scannar hela system. Verktyget hjälper dig att hitta och säkra filer i hela verksamheten, inklusive dokument som är lagrade på fel plats i olika system, till exempel olika utkast. Tjänsten ger dig en översikt av den nuvarande situationen och identifierar information som kan vara värdefull, överflödig eller känslig.

Tjänsten kan användas med jämna mellanrum för att hitta information som är oskyddad och hjälper din verksamhet att följa uppsatta rutiner samt GDPR.