Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Få kontroll över din verksamhets åtkomstkontroll

pekfinger på digitalplattaHar du kontroll över vilken information som dina anställda har tillgång till? Är du säker på att alla filer som kan innehålla hemlig eller känslig information säkras genom åtkomstkontroll? Finns det säkerhetshål i nuvarande åtkomstkontroll?


Information lagras ofta på olika platser i olika nätverk. Dessa kan innehålla säkerhetsbrister genom obehörig åtkomst till känslig information. Läckor kommer ofta inifrån och obehörig tillgång kan bli dyrbart.

För att begränsa obehörig tillgång kan du nu enkelt skanna igenom nätverket för att se vilka användare som har tillgång till vilken typ av information. AD-skanning från EVRY ger dig möjlighet att identifiera okända delade mappar. Tjänsten kan också identifiera rättigheter som styr kända och okända mappar.

AD-skanning ger dig:

  • Kontroll över behörigheter till information på era AD-integrerade lagringsplatser.
  • Möjlighet att kontrollera behörighet samt ärvd behörighet ner på enskilda filer.
  • Möjlighet att skanna enskilda och flera IP-adresser för att identifiera nätverksdelade mappar och behörighet.
  • Möjlighet att utreda gruppbehörighet ned till användarnivå.
  • Sammanställda rapporter från scanningen.