Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy
Hero-GDPR.jpg

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN:

GDPR - En möjlighet, inte ett hinder

GDPR - vad betyder det för din verksamhet?

En ny förordning om dataintegritet införs den 25 maj 2018. Den digitala utvecklingen har på många sätt skyndat på dataskyddsreformen och lett fram den nya förordningen General Data Protection Regulation, GDPR. En förordning som stärker och förtydligar individens rättigheter men som också ger förändringar i hanteringen av personuppgifter. 


Nya principer och regler påverkar både offentliga och privata företag.

  • Människor har rätt att bli ”glömda" och kan begära att deras uppgifter ska raderas.
  • Människor har rätt att flytta sin data till andra tjänsteleverantörer och ha insikt i hur ens data behandlas.
  • Människor har rätt till information om säkerhetsbrott i samband med deras data.
  • Strikt tillämpning av reglerna kan innebära böter i storleksordningen 4% av årsomsättningen.


GDPR ska ses som en möjlighet, inte som ett hinder. Förutom att se till att verksamheter följer de nya reglerna ger GDPR också möjligheten att kvalitetssäkra informationshanteringen och fortsatt arbete med personuppgifter.

Vi ser inte GDPR som ett IT-projekt. Framgångsreceptet är att arbeta med verksamhetens alla delar. EVRY har specialister med lång verksamhetserfarenhet, it- och förändringsledning och som hjälper både offentlig och privat sektor att kartlägga möjligheterna och arbeta med GDPR.

 

Så blir du framgångsrik i ditt GDPR-arbete!

- vår specialist Fredrik Wernqvist berättar hur.

Vi hjälper din verksamhet genom GDPR-processen:

CustomerCentric_280x158.jpg

Fas 1 - medvetenhet

Gör alla i din verksamhet medvetna om vad GDPR innebär och vad som kommer att förändras.

Läs mer
Development_280x158.jpg

Fas 2 - kartläggning

Hur uppfylls gällande lagar och hur skyddas personlig information idag? Kartläggning av den nuvarande situationen hjälper till att identifiera utmaningar och prioritera nästa steg.

Läs mer
Events_280x158.jpg

Fas 3 - målstyrning

Kartläggningen och utvärderingen av den nuvarande situationen används för att planera och prioritera vägen framåt. Vi anger riktlinjer och sätter upp mål med hjälp av kända metoder.

Läs mer
Modernize_280x158.jpg

Fas 4 - förändringar

Förändringar förbereds och genomförs enligt den nya GDPR-lagen.

Läs mer
Innovation_280x158.jpg

Fas 5 - nya möjligheter

Vilka möjligheter innebär GDPR utöver att vara en uppsättning av lagar och regler? Vi kan hjälpa er att hitta nya möjligheter.

Läs mer
Group_280x158.jpg

Utvärdering och implementering

Löpande utvärdering och mätning av projektet enligt målbilden.

Blogg-webb-bild-1.jpg

FOKUS KOMMUN:

Femstegs-guiden som hjälper din verksamhet att bli GDPR-redo.

Ladda ner guiden

FOKUS KOMMUN:

Läs om hur förvaltningarna jobbar på smartast vis inför GDPR.

Ladda ner whitepaper

WP-webb-bild-v1.jpg
Information @nalyzer

Information @nalyzer

Det kraftfulla analysverktyget som scannar hela system och hjälper dig att hitta och säkra filer i hela verksamheten.

Läs mer
AD-scanning

AD-scanning

Har du kontroll över vilken information som dina anställda har tillgång till?

Läs mer