Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Upptäck Framtidens Samhälle

Framtidsspaning från EVRY – Framtidens Samhälle

Om 60 år kommer jordens befolkning ha fördubblats från dagens 7,3 miljarder invånare. Och inom ungefär hälften av den tiden kommer världens städer ha växt till att innefatta över 66% av världen befolkning. Vi ser också hur global politik, medborgarinflytande och myndigheternas roll håller på att förändras – drastiskt. 


Det är livsviktigt att tekniken berikar de framtida invårnarnas liv, inte begränsar dem. Balansen mellan människa och teknik har aldrig varit mer hårfin, eller viktig...

Ta del av vår senaste rapport om Framtidens Samhälle, eller kontakta oss idag för att få veta mer.

Utöver det står vi dessutom inför relaterade förändringar och samhällstendenser::

  • Mer än 16 procent av jordens befolkning kommer att vara äldre än 60 år
  • Arbetskraften är globalt mobil – över 3 procent av jordens befolkning är ”expats”, det vill säga bor i ett annat land än de har växt upp i
  • Behovet av offentliga transporter med nationella tåg beräknas öka med 80 procent
  • Infrastruktur för basbehov som vatten, energi och transporter kommer allt mer att påverkas av klimatförändringar
  • 9 av 10 svenskar bor i någon svensk kommun som står inför en allvarlig bostadsbrist.

Förändringar styr tekniken – inte tvärtom
Begreppet ”smart stad” dyker upp allt oftare i visioner, satsningar och konferenser som behandlar den utveckling som vi befinner oss mitt i. Det är dock lätt att begränsa sig när man resonerar kring detta – det ligger nära tillhands att enbart fokusera på tekniska aspekter och lösningar. Det kan leda snett: egentligen är det inte lösningarna som är målet, utan det mest väsentliga är vilka förändringar som pågår och som är på väg. Det är förändringarna som styr vilken teknik som används – och hur.

Det här är en viktig skillnad, eftersom ett teknikfokus i förlängningen kan leda till bristfälliga samhällen som inte stöttar invånarnas behov.

EVRY har tagit fram ett ramverk som är en vägledning för beslutsfattande där besluten kommer att styra vilken framtid som vi går till mötes. Det kan ses som en metodik för att diskutera förutsättningar och områden som tillsammans bildar en väl fungerande och livskraftig stad – en stad som man trivs att bo i. Vi kan redan i dag göra olika val och fatta beslut som tar oss till den framtid som vi vill ha. En framtid som i sin tur lägger en grund för kommande generationer.

 

Att veta vad man bör tänka på när man planerar och diskuterar framtidens samhälle är inte helt givet men vi är övertygade om att resultaten från studien kan ge dig ny förståelse och viktiga insikter.

Ladda hem vårt white paper 

Bild-framtidens-webb-v1.jpg