Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Applikationsdrift

Med  Application Operation Management får ni tillgång till applikationsdriftstjänster för att säkerställa att levererade applikationer fungerar och underhålls enligt behov.

För att upprätthålla rätt tillgänglighet på dessa applikationer vid egen drift krävs normalt sett kompetens inom ett flertal områden samt supportavtal och kontakter med flera olika applikationsleverantörer.

Med EVRYs tjänster för applikationsdrift övergår driftansvaret för företagets applikationer till oss. Detta innebär att EVRY  med egen kompetens eller med hjälp av applikationsleverantörerna säkerställer att applikationerna fungerar enligt överenskommet SLA.

Ni slipper ha egen teknisk kompetens för att upprätthålla drift på applikationerna samt kontakter/supportavtal med applikationsleverantörerna.

EVRY har lång erfarenhet av effektiv applikationsdrift och har byggt upp bred kompetens och en väl beprövad ”best practice” modell för tjänsten. Vi erbjuder applikationsdrift med egen kompetens inom ett flertal applikationer, nedan några av dem.

  • Microsoft Dynamics AX
  • IFS Application
  • Pyramid
  • Microsoft Dynamics NAV
  • Jeeves Enterprise
  • Lawson
  • Microsoft CRM
  • SharePoint
  • Microsoft Lync

EVRYs applikationsdrift är inte begränsat till de applikationer vi själva har specialistkompetens inom. Med vår erfarenhet har vi byggt upp en applikationsdriftmodell som gör att vi kan ta driftansvar för de flesta applikationer, antingen helt i egen regi eller där vi har applikationsleverantören som en underleverantör.

Vår styrka är att vi kan ta ett helhetsåtagande då vi både har djup och bred kompetens. Detta möjliggör en effektiv hantering av aktuella frågeställningar oavsett område.

Applikationssupport

Vi tar även ansvar för hela eller delar av användarstödet av er applikation och kringliggande lösningar:

• Ständig bemanning med rätt applikationskunskap

• Garanterade svarstider

• Användaradministration

• Vidareförmedling av ärenden till programvaruleverantör

Applikationsförvaltning

Vi stöttar er också i förvaltningen av applikation-lösningen. Ni har alltid tillgång till rätt kompetens under applikationens livscykel:

• Verksamhetskunskap

• Spetskompetens kring lösningsarkitektur, uppgraderingar och migreringar

• Kompetens kring förvaltningsprocesser enligt ITIL

Kontakta oss för att få veta mer