Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Primula: Personal- och lönesystem för stat och landsting

Primula är personal- och lönesystemet för offentliga organisationer (stat/landsting) som hanterar medarbetarens alla personal­administrativa processer - från anställning till pension – i ett och samma system. Enklare kan det knappast bli!

Primula är ett komplett system för lön/HR för stat/landsting med stöd för såväl medarbetare, chefer som lön/HR-specialister. Det statliga erbjudandet gällande ramavtalet för personalsystem baseras på Primula och innehåller även stöd för schema/bemanning och e-rekrytering.

Ärendehantering

Genom den smarta ärendehanteringen i systemet skapas ett flöde av elektroniska dokument som följer en viss förutbestämd gång. Under tiden kan handläggaren/beslutsfattaren se status på ”sina” ärenden och vem som för närvarande har ärendet på sitt bord. Ett ärende måste avslutas för att informationen ska ingå i lönebearbetningen. Avslutade ärenden resulterar med andra ord i utbetalning av lön. Den interaktiva löneberäkningen minskar antalet fel inklusive stoppade löner. Primula förenklar det dagliga arbetet genom att signalera för viktiga händelser och påminna dig om sådant du måste komma ihåg, t ex pensionsavgångar eller tidsbegränsade anställningar, vilket underlättar vid planering och uppföljning.

ESVs ramavtal personalsystem – EVRYs statliga erbjudande

I juni 2014 blev ramavtalet mellan ESV och EVRY formellt klart. Avtalet ger 230 statliga myndigheter och vissa andra statliga organisationer möjligheten att börja avropa EVRYs personalsystem. Under hösten 2014 har ett 10-tal myndigheter gjort avrop och startat upp införandeprojekt, varav Statens Servicecenter är en av dessa myndigheter.

"Vi kan nu erbjuda myndigheterna ett funktionellt verktyg för sin personaladministration, det gläder mig. Ramavtalet kommer, tillsammans med ESV:s övriga ramavtal, att spela en central roll många år framöver för att effektivisera den statliga administrationen", säger Mats Wikström, ESV:s generaldirektör.

Klicka här för mer info

 

Aktiviteter

EVRY deltog på ESV-dagen 2016

Tisdagen den 11 oktober deltog EVRY som utställare på ESV-dagen i Älvsjö. Totalt samlades 850 deltagare från landets myndigheter, företrädesvis ekonomer, men även HR-människor hade mött upp för att kompetensutveckla sig i ämnet digitalisering.

Vi konstaterade ett bra intresse för oss som ramavtalsleverantör av lön/HR-system till statsförvaltningen där utrullningen av vårt Primula-system pågår för fullt som ersättning till gamla lönesystem.

Vi hade även med oss vår partner ReachMee i montern som visade sitt rekryteringsstöd och som ingår som en del i vårt statliga ramavtalserbjudande.

Om du inte hade möjlighet att delta eller om du vill påminna dig om dagens innehåll så hittar du både webbsändning och presentationer på ESVs hemsida >

 

Primula demovideos för medarbetare och chef

Demovideo ”medarbetare” för Primula personal- och lönesystemsystem.

Klicka här för att få en introduktion i hur en medarbetare använder sig av egenrapportering i Primula.

Demovideo ”chef” för Primula personal- och lönesystem.

Klicka här för att få en introduktion i hur en chef hanterar några personalärenden i Primula.

Personal- och lönesystem - Primula

Klicka här för Primula produktblad.

Steg för steg mot ett avrop med EVRY

Klicka här för att se en lathund steg-för-steg mot ett avrop gällande Personalsystem

Kontakta oss för att få veta mer