Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Dokumenttjänster

Output management (utdata). EVRY optimerar din utdataaffär. Vi är en aktör som fokuserar på kommunikationsoptimering, distributionsoptimering och portooptimering.

Vi levererar en kostnadseffektiv mix av distributionsalternativ i kombination med en kommunikations- och informationskanal i form av dynamisk bilagehantering i print eller i digitala kanaler. Vår strävan att minimera fysiska utskick och maximalt utnyttja alla digitala kanaler ger förutom en kostnadslättnad för våra kunder också en mycket positiv effekt på vår miljö.  Vi hjälper dig att producera skräddarsydda fakturalösningar och DR-utskick som är anpassade till de målgrupper du vill nå och ger de resultat du önskar i print eller digitalt.

För att erbjuda absolut bästa lösning av print och digital hantering av en produktion hanterar vi filer i vår FlexLine. Vi använder alla tillgängliga distributörer så att dina portokostnader minimeras. Vi fördelar utskicken till den bästa distributionsmixen med e-faktura, EDI och andra digitala tjänster för att maximera portorabatterna och minimera miljöpåverkan.

Du får hjälp med exempelvis:

 • Projektledning och kundsupport genom KA(kundansvariga)
 • Layout, “Digitala bilagor” I FlexLine
 • Portooptimering och sändningskonsolidering i FlexLine
 • Utskrifter i mixat svartvitt och fyrfärg på ark eller löpande bana 
 • Maskinell kuvertering och efterbehandling i C-5 och C-4  
 • Kundtjänst, sändningsplanering och kundsupport
 • Inköp, lagerhållning och avrop  
 • Web2Print – beställning av printade eller offsetproducerade trycksaker via Internet
 • Digitala brevlådor

Utskrift och multikanaltjänster

 • Utdata är i dag inte längre en tjänst som bara handlar om print utan i allra högsta grad en kommunikationskanal och en bärare av varumärken. Den bygger lojalitet och skapar möjlighet till en större del av kundens plånbok. Genom att använda EVRY InformationsLogistiks tjänster får du en kompetens som hjälper dig att optimera din utdata i alla steg. Vi kallar det alla kanaler till kund.
 • Alla kanaler till kund innebär att vi hjälper er att se över ert informationsflöde via den traditionella utdata hanteringen. Vi distributions optimerar er utdata och kommer med förslag till en effektiv mix. Vi driver den digitala utvecklingen och skapar på så sätt ett ekonomiskt och miljömässigt incitament.
 • FlexLine som är basen i vår printproduktion ger dig som kund möjlighet att blanda svartvitt och färg i samma produktion men bara betala för det du printar samt att hela tiden få absolut bästa portopris genom att dra nytta av vår totala print distribution. I Flexline jobbar vi också med digitala bilagor som möjliggör personifierade erbjudanden och riktad kommunikation. Det kan vara geografiskt eller intressestyrt.

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact