Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

IT-stöd för rekryterings- och bemanningsföretag

För att effektivisera för rekryterings- och bemanningsbranschen har EVRY skapat en helhetslösning som hanterar samtliga 5 processer i ett rekryterings- och bemanningsåtagande. Ni jobbar alla i samma gränssnitt för att hantera marknadsföring, försäljning, rekrytering, bemanning och ekonomi. Systemet bidrar till att öka er lönsamhet med hjälp av smarta automatiseringar och funktioner.

  • Komplett sälj- och marknadsstöd för rekrytering och bemanning, anpassat för både annonsering och search-rekrytering
  • Hantering av kollektivavtalsregler för arbetare & tjänstemän
  • Integrerat med Microsoft Office & Outlook
  • Tid- och utläggsrapportering med attestering och kontrollfunktioner.
  • Beräkning och sammanställning av lön- och fakturaunderlag.
  • Använder LinkedIn eller Facebook vid registrering

En modern plattform för rekryterings- och bemanningsstöd

EVRYs verksamhetslösning för bemanning och rekrytering är utvecklat med grundtanken att bygga ett modernt och anpassningsbart verksamhetsstöd. Systemet baseras på senaste Microsoft-teknologi, Dynamics CRM/XRM-plattformen. EVRYs applikations- och branschkunskap, i kombination med Microsofts utvecklingsfokus för plattformen, gör lösningen till en trygg och långsiktig investering. Affärssystemet integrerar dessutom väl med Microsofts övriga program, t ex Microsoft Office och Outlook, för att ni som användare ska uppleva ett lättanvänt och effektivt systemstöd.

Attraktiva gränssnitt ger kontroll

Med Dynamics CRM som grund får ni en oslagbar miljö att synkronisera alla användares aktiviteter mot samtliga intressenter. Säkra upp kvaliteten i varje samtal och se till att alltid vara uppdaterad kring tidigare dialog och utförda aktiviteter. Användarna arbetar i ett rollbaserade gränssnitt och det ger en god översikt av arbetssituationen och ser till att varje medarbetare jobbar med de mest aktuella arbetsuppgifterna för stunden. 

Utnyttjar LinkedIn vid profilregistreringar

Systemet har en koppling till LinkedIn och gör att kunder och kandidater enkelt kan knyta sin LinkedIn-profil till systemet. Dessutom är gränssnittet i webbportalen som kandidaterna möts av, LinkedIn-inspirerat för att upplevas igenkännande och professionell.  

Hitta rätt kompetens med en matchningsmotor

Rekrytering- och bemanningsbranschen handlar om att matcha rätt kandidat till rätt uppdrag, och ofta så snabbt som möjligt. EVRY har därför skapat en matchningsmotor som stödjer processen. Via sökkriterier, på antingen kund- eller specifikt uppdrag, blir matchande kompetenser presenterade. Sker en uppdatering av någon profil, eller att en ny kandidat registrerar sig, kommer ansvarig att få en notis.

Smidig bemanning med koll på avtal och tidrapportering

Bemanningsuppdrag ställer krav på hantering av flertalet kollektivavtal och tillhörande regler. I systemet har ni fullt stöd för kollektivavtalsregler, artiklar, priser och kostnader. Personalansvarig kommer att kunna planera och generera arbetspass till konsulter som sedan får detta presenterat på konsultportalen. Vid tidsrapporteringen utgår konsulten från det planerade schemat och behöver endast godkänna, alternativt notera avvikelser. 

En processorienterad ekonomifunktion

Affärssystemets processorienterade arbetssätt ger ekonomifunktionen kontroll i varje räkenskapsperiod och talar om vilka åtgärder som behövs för att komma vidare i processen. Med hjälp av schemalagda körningar samlar systemet ihop, beräknar, och sammanställer lön-, bonus- och fakturaunderlag. Vid fakturering genererar systemet automatiskt fakturaunderlag som skickas till kund för godkännande.

Affärsanalys

Enkel och intuitiv kontroll på verksamheten med siffror är oftast den bästa vägen till större lönsamhet. Med ett helintegrerat affärssystem och en rapportmotor kommer ansvariga kunna exportera och analysera all information som importerats.

Produktblad, Affärssystem för rekrytering och bemanning

Kontakta oss för att få veta mer