Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies
sectors_webl2.jpg

Våra kunder berättar

Ett ökat affärsvärde, från råvara till slutkund

Läs mer

Skogsindustri

Vi bidrar till att öka skogsindustrins konkurrenskraft genom att utveckla effektiva verksamhetsprocesser och IT-lösningar. Inte bara för att du ska kunna administrera verksamheten optimalt utan också sköta planering och utbyten, minska ledtider och kapitalbindning – och naturligtvis sänka kostnaderna.

I dag uppgår skogsindustrins andel av Sveriges varuexport till tolv procent och branschen sysselsätter tio procent av arbetskraften. Förändringstakten har varit hög under senare år och förväntas öka markant som följd av global konkurrens vilket driver konsolidering och effektivisering hårt.

Vi erbjuder lösningar för råvaruanskaffningsprocessen som bygger på egna produkter och koncept. Tillsammans med Cartesia kan vi erbjuda integrerade GIS-lösningar. Även bränslesortimentens mycket specifika hantering stöds i vår produktsvit VACS. Vi kan också hjälpa dig med verksamhetskonsulter, kundunika systemutvecklingar och integrationstjänster.

Sågverksindustrin har haft en tillväxt i trävaruvolym på upp emot tjugo procent de senaste tio åren. Sverige är den tredje största exportören i världen och Europas största exportör av sågade trävaror. Vi erbjuder branschkompetens och en marknadsledande branschlösning för order, längdplanering, lager, produktion och fakturering.

Förädling, handel och distribution

För förädlingsindustrin samt för bygghandeln kan vi hjälpa dig med våra egenutvecklade produkter och lösningar som är baserade på marknadens ledande affärssystem.

SDC partner

SDC partner

EVRY är certifierad SDC partner. Läs mer i SDC och EVRYs avsiktsförklaring.

Produktblad

Vill du läsa mer om VACS, ladda ner VACS produktblad här!

Är du intresserad av VACS som molntjänst, ladda ner VACS Light produktblad här!

 

Våra kunder berättar

Kåge Sågverk - affärssystem

Winsaw hjälper Kåge Sågverk att skapa ordning och reda

Läs mer