Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Kammarkollegiet - Ramavtalet IT-drift

EVRY är leverantör i Kammarkollegiets ramavtal IT Drift. Kammarkollegiets Ramavtal för IT-drift vänder sig till statliga myndigheter, kommuner och landsting samt även till andra företag och organisationer som anmält sitt intresse och är berättigade att avropa från avtalet.

Mer information om avropsberättigande finns på Kammarkollegiets webb.

Ramavtalet omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling. Tjänsterna delas in i följande tjänsteområden:

  • Bastjänster
  • Tilläggstjänster
  • Stödtjänster

Avrop kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna är standardiserade och har en modulbaserad uppbyggnad. Detta ger stor flexibilitet i upphandlingar för att möjliggöra avrop av tjänster enligt exakta önskemål.

Ramavtalets giltighetstid

Avrop från Ramavtalet IT-Drift görs under Ramavtalets löptid, 2017-11-14 till och med 2020-11-13. Avropet gäller i 36 månader från och med det datum det trätt i kraft och kan därefter förlängas med ytterligare högst 48 månader.

Hur avropar jag?

På Kammarkollegiets hemsida www.avropa.se finns mer information samt möjlighet till att skicka en avropsförfrågan till alla Ramavtalsleverantörer.

Du är även välkommen att kontakta oss direkt på: 
itdriftmellan@evry.com (offentlig verksamhet med 100-400 anställda) 
itdriftstorre@evry.com (offentlig verksamhet  fler  än 400 anställda)

Underleverantörer

RAM-avtal IT-drift Mellan (pdf)
RAM-avtal IT-drift Större (pdf)

Applikationslager

Läs mer
EVRY-ramavtal-applikation-v3.jpg
EVRY-ramavtal-infra.jpg

Infrastrukturlager

Läs mer

Stödtjänster

Läs mer
EVRY-ramavtal-stod.jpg