Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Ramavtalet Informationsförsörjning

Ramavtalet omfattar programvaror, tjänster och konsulttjänster som i första hand stödjer myndigheters e-förvaltningsarbete. Ramavtalet innehåller tre huvudsakliga områden: kontaktstödjande-, verksamhetsstödjande- och infrastrukturella programvaror och tjänster.


Kontaktstödjande programvaror och tjänster 
Kontaktstödjande programvaror och tjänster innebär offentliga e-tjänster av olika slag. Tjänster som en offentlig organisation tillhandahåller för medborgare och företag och som kan användas för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig organisation. Exempel på sådana ärenden är:

 • Att lämna in uppgifter till organisationen
 • Att ta del av sina egna ärenden

Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster 
Verksamhetsstödjande programvaror och tjänster stödjer informationshantering och handläggning av ärenden inom den egna organisationen och i samverkan med andra. Exempel på sådana programvaror och tjänster är:

 • Diarium
 • Ärendehantering
 • Dokumenthantering
 • E-arkiv
 • Workflow
 • Externa webbplatser

Infrastrukturella programvaror och tjänster 
Infrastrukturella programvaror och tjänster ger stöd i olika delar av myndighetens e-förvaltningsstödjande tjänster, såväl kontaktstödjande som verksamhetsstödjande. Detta är exempelvis:

 • Identifiering med e-legitimationer
 • Elektroniska underskrifter med e-legitimation
 • Integrationstjänster som meddelandeväxel, spridnings- och hämtningssystem för utbyte av data, samt funktionalitet för mottagning och utskick av information i olika format

Hur avropar jag?
Kammarkollegiets sida avropa.se finns mer information och möjlighet att skicka avropsförfrågan till alla leverantörer.

Du är även välkommen att maila oss direkt på: avrop.informationsforsorgning@evry.com