Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

E-förvaltning

E-förvaltning beskrivs ofta som strategisk verksamhetsutveckling med stöd av it. Målen med e-förvaltning är enklare vardag för medborgarna, smartare och öppnare stöd för innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet. Det handlar om samverkan och att medborgarna ska stå i centrum när myndigheter, kommuner och landsting utvecklar sina processer och sin digitala service.


Så, se din verksamhet ur medborgarnas ögon och tänk nytt på ett nytt sätt!

Dina medborgare har säkert en mängd idéer om hur saker och ting i er verksamhet kan utvecklas och bli bättre. Vilka behov och förväntningar har de? Hur väl känner ni till dessa? Att tänka på medborgaren i första hand och inte på den egna organisationen, det är där det börjar. Se verksamheten utifrån och in, det kommer alla att vinna på.

EVRY är startskottet för ett fortlöpande arbete. Med stöd hos ledningen och ett öppet innovationsklimat kan vi sätta igång. Processen tar fart i workshops och vi ger verktygen för att arbetet ska bli långsiktigt.

Till stor del handlar det om observation. Vi kartlägger viktiga kontaktytor mot medborgarna. Det gäller att förstå medborgarnas livshändelser och hur den egna organisationen svarar upp emot dessa. Genom att sedan sätta detta i relation till vartannat kan vi på ett innovativt sätt tänka nytt på ett nytt sätt och hjälpa dig att förändra din verksamhet så att den bättre svarar upp till medborgarnas behov och förväntningar.

Våra tjänster:

  • Innovativ processutveckling för nöjdare medborgare och ökad intern effektivitet
  • Begrepps- och informationsmodellering för att möjliggöra informationsutbyte
  • Verksamhetsbaserad arkivläggning för att skapa en god e-förvaltning
  • Kravställning och utveckling av enkla och användarvänliga e-tjänster
  • Behovs- och kravanalys för att möjliggöra en framgångsrik upphandling av IT-stöd eller tjänst  
  • Offentlig upphandling för rätt leverantörer utan överprövning
  • Förändringsledning för att säkra att den fulla potentialen uppnås
  • Nyttovärdering för att säkerställa att rätt förändringsprojekt genomförs
  • Rådgivning/coaching