Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Så projektleder vi inom hälso- och sjukvård


Våra projektledares största drivkraft är att få ut det bästa av tekniken så att din verksamhet kan få stöd i och utrymme för att göra det som hälso- och sjukvården är bäst på: rädda liv och bygga ett friskare Sverige. Vi är vana att verka i gränslandet mellan IT-system och hälso- och sjukvård.

Våra projektledare har den senaste tiden bland annat möjliggjort:

  • Kravfångst, projektledning och införande av patientliggare på akutmottagningar, som gjorde att personalen kunde gå från papper och penna till digitalt och tillgängligt.
  • Utbildning av 6000 användare inom ett landsting för att få ett tryggt och effektivt breddinförande av WEADD ROS (Remisser och svar).
  • Införandeprojekt av journalsystem inom Psykiatrin i Region Uppsala för att harmonisera med övrig vård i länet men ändå stödja känslig patientinformation med höga krav på integritet och säkerhet.
  • Teknisk projektledning och kravfångst för integration mellan Orbit och MetaVision på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vilket eliminerar dubbeldokumentation och tryggar patientsäkerheten.
  • Förändringsledning vid övergång från slutenvårdsavdelning till dagvårdsavdelning, som säkerställde att både personal och patienter kände sig trygga och informerade.
  • Agerat som uppdragsledare för förstudie som beställts av fem landsting som vill hitta en gemensam lösning för arkivering av NCS Cross och andra system.

Vi kommer igång direkt tack vare vår erfarenhet

Våra projektledare kommer från olika håll med olika utbildning och erfarenhet, inom hela skalan från sjuksköterska, systemutvecklare, teknisk dokumentation, förändringsledning, e-arkivering och CE-märkning, vilket gör att vi kan stötta dig med kompetens och erfarenhet i verksamhetsnära frågor.

Är du nyfiken på hur våra projektledare kan hjälpa din verksamhet genomföra förändringar som gör nytta för dig och din patient? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.