Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Strukturerat samarbete mellan kommun och landsting vid utskrivning med Prator


När du skriver ut en patient från sjukhus så behöver du försäkra dig om att alla parter har fått den information de behöver och är redo att ta emot patienten. Ofta är flera aktörer inblandade, såsom slutenvården, kommunens hälso- och sjukvård och läkare i primärvården eller i öppenvårdspsykiatrin.

Prator erbjuder en strukturerad meddelandefunktion med ett tydligt flöde vilket ger alla parter i en vårdprocess en tydlig överblick över patientens planerade hemgång och vilka insatser som då behövs.

Stödjer alla lagkrav

Prator stödjer både samverkan vid utskrivning (SVU) och samordnad individuell plan (SIP) och uppfyller alla krav som regleras av lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018.

Direkt adressering minskar risker

Selektiv och korrekt informationsspridning och god spårbarhet gör det närmast omöjligt att tappa bort eller glömma viktiga fakta. Prators adresseringsfunktion och stöd för mottagarkvittens hjälper dig att uppnå den informationsöverföring som lagen kräver.

SVU – Samverkan vid utskrivning

Prator stödjer i detalj lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Alla meddelanden som deltagarna i vårdprocessen skickar angående en patient kopplas samman till en vårdperiod. Den startar med att du skriver in patienten i slutenvården och slutar med en utskrivning. Du kan skapa en utskrivningsrapport med information från slutenvården som länkas direkt till individens SIP-ärende.

SIP – Samordnad individuell plan

Prator stödjer processen för en samordnad individuell plan (SIP). Hela processen presenteras i en översikt som visar status på de olika stegen och där får du även en överblick över dina egna arbetsuppgifter. Prator hanterar samtyckesregistrering, ansvar för samordning och du har även möjlighet att dokumentera externa deltagare. I planen dokumenterar du ansvar för mål och aktiviteter.

Automatiserat fakturaunderlag och rapporter för statistik

Prator kan automatiskt skicka underlag för kommunernas betalningsansvar. Automatiseringen ökar både effektiviteten och informationssäkerheten, vilket bidrar till lägre kostnader för alla intressenter.

Du kan ta ut rapporter – både standardiserade och kundanpassade – för uppföljning av olika parametrar som du vill följa, till exempel hur länge utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset.

Integrationer förstärker effekten

Integrationer är en viktig del av Prators som på ett naturligt sätt kopplas till exempelvis befolkningsregister, GIS-kartor, journalsystem, faktureringssystem, listningssystem, kommunala patient- och kundregister och utförarkataloger.

Prator rustar för framtiden

Prator säljs idag som en webbtjänst. Från början växte Prator fram ur vårdens behov att säkra informationsöverföringen i samband med utskrivning, vilket ledde till framtagandet av ett telefonistöd – därav namnet.

I början av 2000-talet övergick vi från telefoni till webb och Prator är sedan 2010 en CE-märkt produkt som uppfyller kraven i det medicintekniska direktivet. I dagsläget pågår fortsatt utvecklingsarbete i syfte att erbjuda en ny plattform baserad på ny teknologi och ett modernt användargränssnitt med responsiv design för att även kunna användas på mobila enheter. Ända från start har utvecklingen skett i mycket nära samarbete med våra kunder vilket garanterar en relevant och verklighetsnära produkt.

Mer information

Produktblad Prator (pdf)


Är du nyfiken på hur Prator kan hjälpa din verksamhet bli säkrare, mer kostnadseffektiv och underlätta informationsöverföringen mellan alla olika parter i vårdkedjan? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Så här säger Landstinget i Uppsala län om Prator

Det är många instanser som behöver få kontakt med varandra när en patient skrivs ut. Det är svårt för slutenvården att hålla reda på vart meddelanden för en enskild patient ska skickas och en ofta tidskrävande uppgift att hitta rätt person inom kommunen för att starta planeringen. Tidigare förorsakade detta stora problem. Idag använder Landstinget i Uppsala län it-lösningen Prator som stöd för de olika meddelanden som enligt författningen ska skickas mellan slutenvård och öppenvård samt resultera i en gemensam utskrivningsplanering som signeras av tre parter.

Läs mer  >>