Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Förenkla anhörigvård i hemmet med ACTION Plus


Allt fler personer vårdas i hemmet och den anhörige tar ofta ett stort ansvar för den dagliga vården. En viktig uppgift för kommunen är att stötta dessa anhörigvårdare.

Med stödet från ACTION Plus får brukaren möjlighet att bo kvar i hemmet längre. Dessutom visar studier på stora ekonomiska besparingar i form av minskat behov av dyra vårdinsatser både från kommunen och från landstinget.

Plattform med både råd och sociala kontakter

Både anhöriga och brukare kan behöva stöd, både i form av medicinsk vårdinformation och praktiska råd, men också i form av sociala kontakter. ACTION Plus erbjuder en plattform där allt detta samlas och blir ett smidigt hjälpmedel som höjer livskvaliteten och underlättar vardagen i hemmet.

Via videosamtal via surfplatta eller mobil kan den anhörige eller brukaren få direktkontakt med kommunens personal, med familj och vänner och även med andra anhörigvårdare i liknande situationer.

Med ACTION Plus får alla parter stöd

ACTION Plus har fördelar för alla inblandade aktörer:

  • Äldre, som behöver stöd av vårdper¬sonal och närstående, har möjlighet att bo kvar hemma längre.
  • Anhöriga får stöd och råd i omhändertagandet av den närstående.
  • Barn och barnbarn får hög kvalitet i kontakten med sina föräldrar, trots boende på avstånd.
  • Kommunen kan erbjuda en hög vård- och omsorgskvalitet till äldre och till anhörigvårdare och samtidigt uppnå en högre kostnadseffektivitet.

Forskningen visar på en rad fördelar

Forskning som utförts på Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, visar att ACTION Plus innebär en rad fördelar, både vad det gäller livskvalitet, vård- och omsorgskvalitet och kostnadseffektivitet.

Är du nyfiken på hur ACTION Plus kan underlätta för din verksamhet att på ett tryggt och effektivt sätt stödja anhöriga och brukare? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.