Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

WEADD™ Sortiment – tjänsteutbudet som strategisk resurs


Att inom medicinsk diagnostik snabbt få tillgång till tillförlitlig och spårbar information är ovärderligt för vårdens verksamheter. Med WEADD™ Sortiment skapas en gemensam analys- och tjänstekatalog som samlar all relevant information kring tjänstebegreppet.

Laboratoriemedicin

Sortiment för Laboratoriemedicin används för huvudspecialiteterna:

  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Transfusionsmedicin
  • Klinisk patologi / cytologi
  • Klinisk genetik

Tjänsterna i sortimentet beskrivs efter de principer som tillämpas i kodverket C-NPU men kan klassificeras efter andra standardiserade/lokala kodverk. Alla tjänster med relaterad information kan versionshanteras med full spårbarhet över tiden. Med de aktuella tjänsterna hanteras även information som t.ex. föreskrifter, patientfrågor, provtagningskärl, mätegenskaper och referensvärden. Systemet har bland annat stöd för komplexa (sammansatta) tjänster eller profiler vilket skapar spårbarhet och återanvändning då informationen bara behöver definieras på ett ställe.

Bild- och funktionsdiagnostik

Sortiment för Bild- och funktionsdiagnostik används för specialiteterna Radiologi, Klinisk fysiologi, Nuklearmedicin samt Neurofysiologi. Utöver att hantera information om tjänster definieras tillgängliga produktionsställen samt var och med vilka prioriteter tjänsterna utförs.

Remiss och svar

Med WEADD™ Sortiment kan de diagnostiska enheterna definiera och publicera sitt samlade tjänsteutbud till WEADD™ROS. Utöver att styra beställningprocesserna utgör det exporterade utbudet ett värdefullt kunskapsstöd för remittenten. Läs mer om WEADD™ ROS

Anestesi och operation

I en helt ny tillämpning används Sortiment för att en skapa digital metodhandbok för alla åtgärder inom anestesi och operation. Läs mer om den digitala handboken

WEADD™

WEADD™ är en produktfamilj med användarvänliga och effektiva IT-stöd för vården som fungerar i verkligheten. Lösningarna har utvecklats i nära samarbete med representanter från verksamheten och spänner över flera kritiska områden. Produkterna har avancerad funktionalitet och hög skalbarhet samtidigt som de är enkla att lära sig och använda. Läs mer >>