Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

WEADD™ ROS – informationstjänst för remiss- och svarshantering


WEADD™ ROS är en informationstjänst för remiss- och svarshantering som ökar patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för såväl vårdpersonal som för de diagnostiska enheterna. Lösningen har stöd för samtliga specialiteter inom laboratoriemedicin samt bild- och funktionsdiagnostik med integrationer mot ett flertal av de LIMS / RIS / PACS som används inom vården.

WEADD™ ROS möjliggör en samlad bevaknings- och kvitterings-/signerings-rutin för alla former av remisser och svar och tillgodoser vårdens hela behov av att följa samtliga remisser från beställning till svar enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS2004:11. Genom tydliga översikter kan hela remissflödet bevakas från "ax till limpa". En modul för konsultationsremisser är under utveckling.

Kundvärde

WEADD™ ROS skapar värde för kundernas verksamhet främst genom att:

  • Höja patientsäkerheten (kvalitet) – samlade bevakningsvyer minskar risken för att viktig information hamnar mellan stolarna samtidigt som risken för onödiga beställningar minskar.  De preanalytiska felen minskar genom att remittenten föreses med tydlig och situationsanpassad information.
  • Öka flexibiliteten – IT-stödet är i grunden utformad för samverkan. Ett samlat stöd för beställningar skapar enhetlighet mot både produktionssystem och olika typer av beställare. Baserat på informationen i WEADD™ ROS kan nya typer av informationstjänster skapas.
  • Minska kostnaderna – högre användbarhet, enhetlig och konsistent informations- och beställningshantering minskar administrationskostnader och kostnaden för felaktiga beställningar. Färre fel innebär lägre kostnad genom att färre prover behöver göras om.

Laboratoriemedicin

WEADD™ ROS används för samliga specialiteter inom laboratoriemedicin som klinisk kemi, klinisk immunologi, klinisk farmakologi, klinisk mikrobiologi, allergi, klinisk patologi och cytologi samt transfusionsmedicin. Systemet har även även stöd för patientnära analyser (PNA). Avancerade svarsvyer i form av tabeller, grafer och resistensöversikter gör det enkelt att följa utvecklingen över tiden.

Bild- och funktionsdiagnostik

WEADD™ ROS har stöd för samtliga specialiteter inom bild- och funktionsdiagnostik och används idag för radiologi, klinisk fysiologi, nuklearmedicn samt neurofysiologi. Från svaren kan bilagor samt externa bildvisare för röntgen och EKG aktiveras. Genom att importera all historik från produktionssystemen kan användarna samlat nå all information om en patient utan att behöva logga in i de tidigare lösningarna. Detta ökar patientsäkerheten samtidigt som arbetet effektiviseras.

WEADD™  Sync Enabled

WEADD™ ROS är i grunden utformat för att samverka med andra vårdsystem och har stöd för kontexthanteraring och Single Sign On och är helt kompatibelt med kontexthanteraren WEADD™ Sync och integrationsramverkelt WEADD™ Clinical Desk.

Under ständig utveckling

EVRY har sedan 2002 arbetat för utforma WEADD™ ROS till att bli navet i all kommunikationen mellan remittenter och de diagnostiska enheterna. 2008 vann systemet Användarnas IT-pris.

Läs mer

Produktblad WEADD™ ROS (pdf)

WEADD™

WEADD™ är en produktfamilj med användarvänliga och effektiva IT-stöd för vården som fungerar i verkligheten. Lösningarna har utvecklats i nära samarbete med representanter från verksamheten och spänner över flera kritiska områden. Produkterna har avancerad funktionalitet och hög skalbarhet samtidigt som de är enkla att lära sig och använda. Läs mer >>