Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Medicinsk diagnostik och remisshanteringSäkra och effektiva rutiner för remisshantering ökar patientsäkerheten och effektiviserar arbetet för vårdpersonalen. Det ger förutsättningar för en väl fungerande sjukvård. Vår lösning gör all information om patienten tillgänglig för behandlande personal, oavsett var patienten befinner sig, och skapar ett naturligt arbetsflöde. Lösningen är baserad på erfarenhet och kompetens och har tagits fram genom analyser av vårdens processer och arbetsflöden för att bli enkel, intuitiv och användbar.

Diagnostik är en central del av den medicinska verksamheten och ligger till grund för specifik behandling, vidare utredningsstrategi, livsstilsråd, prognoser mm. Medicinsk diagnostik kännetecknas av en komplex verksamhet, hög specialistkompetens och en omfattande informationshantering kring de tjänster som utförs. Det ställs höga krav på noggrannhet, konsistens och spårbarhet. Då informationen vanligen finns spridd i ett flertal och delvis överlappande källor blir hanteringen ett resurskrävande och tidsödande manuellt arbete. Vår lösnings uppgift är att ge underlag för snabb och säker diagnostik till och svara för medicinteknisk säkerhet i sjukvården.

WEADD™ ROS

WEADD™ ROS möjliggör en samlad bevaknings- och kvittering / signeringsrutin för alla former av remisser och svar och tillgodoser vårdens hela behov av att följa samtliga remisser från beställning till svar enligt socialstyrelsens föreskrift SOSFS2004:11.

Läs mer

WEADD™ Sortiment

Att inom medicinsk diagnostik snabbt få tillgång till tillförlitlig och spårbar information är ovärderligt för vårdens verksamheter. Med WEADD™ Sortiment skapas en gemensam analys- och tjänstekatalog

Läs mer