Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

PC PAL – med barns välbefinnande i fokus


I princip alla allvarliga sjukdomar hos barn visar sig förr eller senare i en annorlunda tillväxt hos barnet. PC PAL Tillväxtjournal gör det smidigt att samla, beräkna och visa tillväxt- och pubertetsdata. Uppgifterna ger användaren underlag för att kunna utvärdera barns tillväxt och för att underlätta beslut om behandling.

När uppgifter matas in i PC PAL får användaren snabb och tillförlitlig information om barnets tillväxt och kan direkt se hur barnet förhåller sig till normalkurvan. PC PAL innehåller svenska normalkurvor, syndromkurvor samt BMI-kurvor för att kunna följa alla barn från födseln upp till vuxen ålder.

Automatiska underlag för utvärdering av tillväxten

Samtliga förändringar och viss definierad aktivitet loggas automatiskt med komplett historik. En mängd variabler beräknas automatisk från de inmatade uppgifterna och ger kompletterande information om barnet tillväxt. Detta ger underlag för att utvärdera hur tillväxten fortskrider och för att, vid avvikelser, kunna underlätta beslut om eventuell behandling.

Mycket tydliga kurvor för avläsning och bedömning

Inmatningen i systemet är enkel och intuitiv och samtliga uppgifter rimlighetskontrolleras för att minimera inmatningsfel. Avancerade zoomfunktioner gör det lätt att förstora och förflytta sig i den förstorade kurvan. Kurvorna är mycket tydliga vid presentation på skärmen och vid utskrift finns det tre lägen att välja på för bästa möjliga kvalitet beroende på skrivarens kvalitet. Allt för att göra det så säkert och tydligt som möjligt att kunna avläsa och bedöma barns tillväxt.

Läs mer

Produktblad PC PAL (pdf)