Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

NCS Läkemedel – ordination/administration av läkemedel


NCS Läkemedel stödjer läkemedelshanteringen efter principen ”en patient, en läkemedelslista”. Systemet ger överblick över den enskilde patientens ordinationer inom både öppen- och slutenvården så att vårdpersonalen i vårdkedjan inom landstinget kan följa patientens tidigare medicinering, blandningar och volymer.

NCS Läkemedel är en fristående komponent för ordination av läkemedel inom öppen- och slutenvård med administrering av inneliggande patienters läkemedel. Komponenten kan kopplas in mot kundens befintliga ramverk. Väl utvecklad funktionalitet finns som hjälper vårdpersonalen att få överblick rörande enskild patients ordinationer och administrering av Läkemedel.

NCS Läkemedel har omfattande funktionalitet

  • Stöd för läkemedelsavstämning av ordinationer inför inskrivning, planerade behandlingar (t ex operation, ECT-behandling m.m), permissioner och utskrivningar.
  • Mallhantering. Mallar för färdiga ordinationer kan definieras övergripande eller per vårdenhet. Separata mallar kan registreras för spädningar.
  • Ordination av infusioner utifrån dosering i ml alternativt annan enhet.
  • Integration med SIL för att läsa in läkemedelsinformation, prisuppgifter, Läkemedelsförmånsverkets (LFN) information, FASS, interaktioner, graviditet, amning, Rekommenderade Ordinationer (RekOrd).

Gemensam läkemedelslista

NCS Läkemedel stödjer verksamhetens behov och skilda aktörer. Bland annat genom en gemensam läkemedelslista som enkelt kan överföras mellan slutenvård och öppenvård. NCS Läkemedel har stöd för att producera information bla till NPÖ och Journalen. EVRY följer alla nationella projekt inom området exempelvis Pascal, SIL, Nationell läkemedelslista med en ambition att alltid ligga i framkant med införande av nya nationella funktioner.

Gemensam utveckling

EVRY har lång erfarenhet och kunskap inom läkemedelsområdet. Första versionen av ordination/administrering av Läkemedel togs i drift redan 1994 för slutenvården och våra initierade utvecklare har sedan dess kontinuerligt vidareutvecklat IT-stödet i nära samarbete med vårdens företrädare. NCS Läkemedel finns nu i produktion på ett antal universitetssjukhus i Sverige och inom samtliga specialiteter.

Läs mer

Produktblad NCS Läkemedel (pdf)