Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

NCS Cross – med single sign on och patientöversikter


Journalsystem för vårdens kärnverksamhet. NCS Cross effektiviserar vården, ökar patientens inflytande, underlättar samverkan mellan vårdgivare och ger underlag för säker styrning. NCS Cross är ett sammanhållet CE-märkt journalsystem för både slutenvård och primärvård, som uppfyller kravet på en patient en journal för samtliga patienter i ett landsting oberoende av vårdform.

NCS Cross stödjer vårdens kärnverksamhet med full funktionalitet för vårdadministration (tidbokning, patientadministration, stöd för väntetider i vården, beläggningslista mm) såväl som vårddokumentation (läkemedel, anteckningar, arbetslista, beställning och svar, bevakning, akutliggare m.m.

Gemensam inloggning och samlad information

Funktionerna i NCS Cross hålls samman av NCS Vårdportal där användaren får stöd för gemensam inloggning till funktioner integrerade i vårdportalen med single-sign-on och autentisering med e-tjänstekort. Uppmärksamhetssignal enligt nationell definition visas i vårdportalen. NCS Cross innehåller kraftfulla patientöversikter med samlad information från olika enheter och producerar även information till nationell patientöversikt. NCS Cross stödjer patientdatalagen avseende sammanhållen journalföring och spärrhantering. 

Sammanhållet journalsystem

NCS Cross används som sammanhållet journalsystem för både slutenvård och öppenvård. Systemet säkerställer att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Informationen följer patienten och är strukturerad efter hälsoproblem till skillnad från traditionella stuprörslösningar, där informationen följer vårdenheten och inte patienten. Riskerna för att relevant information inte hittas eller för dubbeldokumentation minskar betydligt.

Vi förenar spets inom sjukvård med bredd inom it

EVRY har ett brett kunnande och lång erfarenhet av IT-lösningar inom hälso- och sjukvård, men även stor insikt i det faktiska arbetet i en vårdorganisation då många anställda har en yrkesbakgrund inom sjukvården. Vi skapar verktyg och metoder för att möta behovet av ökad effektivitet i den offentliga sektorn i allmänhet och inom sjukvården i synnerhet. Dessutom bedriver vi utvecklingsarbetet av våra befintliga och framtida produkter och tjänster i mycket nära samarbete med ett flertal landsting för att uppnå kundernas högt ställda effektiviseringskrav.

Läs mer

Produktblad NCS Cross (pdf)