Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Journalsystem och läkemedelshantering

En patient – en journal är en av utmaningarna för dagens sjukvård. Inom ett landsting innebär det att all dokumentation ska vara tillgänglig för behörig personal oavsett inom vilken klinik eller vårdform man är verksam.

Våra lösningar för journalföring tillhör de mest beprövade inom området på marknaden. De kan användas i både specialistvården och primärvården, vilket ger en överblick över både satta diagnoser, genomförda undersökningar och utskrivna läkemedel. Våra konsulter har ett brett kunnande och lång erfarenhet av IT-lösningar inom hälso- och sjukvård, men även stor insikt i det faktiska arbetet i en vårdorganisation då många anställda har en yrkesbakgrund i vården.

Läkemedelshantering

En stor andel av vårdens kostnader kommer från felmedicinering. Genom att ha tillgång till patientens läkemedelslista och ett bra stöd vid förskrivningen kan man undvika att göra om misstag som redan finns dokumenterade, exempelvis att sätta in ett läkemedel som patienten visat sig inte tåla. Våra lösningar för läkemedelshantering ger stöd både när det gäller vilka läkemedel som interagerar i allmänhet och dosering av cytostatika. Våra kunniga och engagerade medarbetare bidrar till att våra lösningar lever upp till de högt ställda kraven på en effektiv läkemedelshantering.

NCS Cross

NCS Cross är ett sammanhållet CE-märkt journalsystem för både slutenvård och primärvård, som uppfyller kravet på en patient en journal för samtliga patienter i ett landsting oberoende av vårdform.

Läs mer

NCS Läkemedel

Läkemedelsmodulen har stöd för öppenvård såväl som för specialiteteer inom slutenvården baserat på en gemensam Läkemedelslista.

Läs mer

Cytodos

Att behandlas med cytostatika innebär avancerade kombinationer med många preparat, varierande tidsintervaller, observationer, tilläggsmedicinering med mera.

Läs mer

PC PAL

När uppgifter matas in i PC PAL får användaren snabb och tillförlitlig information om barnets tillväxt och kan direkt se hur barnet förhåller sig till normalkurvan.

Läs mer