Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Effektivare och enklare operationsplanering med Orbit


Oavsett om operationen är akut eller elektiv, huruvida den går enligt plan eller drar över tiden, så vill du ha ett system som hjälper dig hela vägen från operationsanmälan till operation och post-op.

Stödjer alla steg i flödet

Orbit är ett operationsplaneringssystem som stöder varje steg i verksamhetsflödet för alla yrkeskategorier – allt från operationsanmälan med fördefinierade operationskort, via koordinatorn som bokar operationen till anestesibedömning, förberedelserna på vårdavdelningen, registrera plocklista och uppdatera status under operation och slutligen situationen under post-op.

Din klinik bestämmer själv hur dessa steg ska se ut genom att designa vilka fält och listor som behöver finnas med. Orbit är också öppet för integration med andra system.

Optimerar resurser och möjliggör uppföljning

I Orbit finns grafiska översikter för planering, med stöd för scheman, planeringsregler och möjlighet att få förslag på lediga tider. Det optimerar resurserna vilket frigör operationstid och minimerar strykningar.

Alla involverade parter kan sedan följa status för pågående operationer på skärmen utan att behöva störa personalen inne på operationssalen. All information kan tas ut för statistisk och ekonomisk uppföljning.

Design efter behov

Du matar in information i Orbit via formulär som kan designas ner på kliniknivå. Du kan även styra hur information i form av listor, översikter, kallelsebrev och utskrifter ska presenteras. Alla vårdenheter (opererande specialiteter och avdelningar för operation, uppvak och vård) samt alla involverade yrkeskategorier (operatörer, planerare och sköterskor) kan använda Orbit för sina delar i operationsflödet.

Integration med andra system

I Orbit finns standardfunktionalitet för integration till andra system, såsom att kunna växla mellan olika system med samma patient, hämta patientuppgifter från externt patientregister eller överföra information från och till Orbit.

Statistikuttag och ekonomisk uppföljning kan utföras från Orbits statistikdatabas via valfria rapportverktyg alternativt via Orbits tjänstegränssnitt. 

Lång erfarenhet

Vår erfarenhet kring att införa och anpassa Orbit till olika sjukhus är omfattande och baseras på långvariga relationer och installationer i samtliga nordiska länder. EVRY tillhandahåller flera tjänster såsom projektledning och stöd vid införande, utbildning, integrationsanalys och utveckling samt support för Orbit.

Orbit uppfyller kraven på CE-märkning enligt det medicintekniska direktivet och finns installerat på ca 60 sjukhus i Sverige, Finland, Island och Norge.

Är du nyfiken på hur Orbit kan hjälpa din verksamhet bli effektivare, säkrare och lättare att följa upp? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.