Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

MetaVision – informationssystem för anestesi och intensivvård


I kritiska lägen behöver du se rätt information, i rätt kombination – och det snabbt. Dagens högteknologiska anestesi- och intensivvård ställer höga krav på såväl personal som på dokumentation. MetaVision är ett kliniskt informationssystem (CIS) som stödjer hela vårdprocessen inom anestesi- och intensivvård.

Registrerar och visar data i realtid

MetaVision registrerar och sparar en mängd olika värden från medicinteknisk utrustning kopplad till patienten, i realtid. Dessa värden ser du sedan i grafer, kurvor eller tabeller i kombination med andra parametrar. MetaVision kan kombinera fördefinierade parametrar och på så sätt ge dig som användare beslutstöd och hjälp att analysera data.

MetaVision kan också analysera och visa dessa värden samtidigt eller i kombination med uppgifter från andra system, vilket gör MetaVision till ett heltäckande kliniskt informationssystem.

MetaVision anpassas efter verksamhetens verklighet

MetaVision anpassas till vårdpersonalens behov och önskemål med hjälp av ett konfigurationsverktyg. Gränssnitt och funktionalitet konfigureras av användarna själva, och det efter verksamhetens krav – inte tvärtom.

MetaVision stödjer den enskilda avdelningens arbetsflöde och har även möjlighet att vid behov inkludera dokumentation från andra professioner runt patienten. Vid förändringar i rutiner, arbetsflöde eller patientklientel, kan systemet kompletteras och snabbt anpassas till de nya omständigheterna.

Flexibel uppbyggnad och tillgänglig support

Tack vare MetaVisions flexibla uppbyggnad har användarna full tillgång till sin egen version av MetaVision och kan när som helst ändra och justera i systemet. Samtidigt erbjuder leverantören support och konfigurationsstöd närhelst användarna behöver det.

Samverkan för bästa kvalitet

MetaVision är utvecklat för att samverka med annan teknik och andra IT-system. All medicinteknisk utrustning kan kopplas till MetaVision för kontinuerlig överföring av kliniska mätvärden.

Eftertraktat beslutsstöd

MetaVision används idag på över 200 sjukhus i 25 länder och utvecklas kontinuerligt för att ligga i framkant av teknikens möjligheter. I Sverige används MetaVision inom både IVA och Operation på åtta sjukhus i Region Uppsala, Region Jönköpings län samt i Västerbottens läns landsting.

Läs mer

MetaVision produktblad (pdf)

Är du nyfiken på hur MetaVision kan hjälpa din verksamhet att skapa en effektiv och trygg miljö för både användare och patienter? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.