Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

WEADD™ Sync – En inloggning och samma patient i alla system


För att kunna bedriva en effektiv och säker vård måste åtkomsten av vårdsystem vara så enkel som möjligt. En inloggning och ett patientval skall räcka för att nå all information om en patient. WEADD™ Sync skapar förutsättningar för en sammanhållen journal där vårdapplikationer från olika leverantörer kan samverka i en gemensam session och dela informationskontext.

Med sin flexibla utformning utgör WEADD™ Sync grunden i ett komponentbaserat och framtidssäkert vårdprocesstöd. Applikationer kan enkelt läggas till eller tas bort. Vårdgivaren väljer de applikationer som passar bäst för verksamheten och användaren får direktåtkomst till sina vårdapplikationer utan ytterligare inloggningar och kan enkelt navigera mellan de olika applikationerna.

Värdefullt underlag för uppföljning

WEADD™ Sync fångar all information om användare, aktiva patienter och vårdapplikationer. Informationen lagras i den centrala loggningstjänsten och ger ett värdefullt underlag för uppföljning.

Sammanhållet processtöd över applikationer oavsett leverantör

Utöver kontexthantering stödjer WEADD™ Sync direktkommunikation där anslutna vårdapplikationer kan anropa funktioner hos varandra. Detta möjliggör ett sammanhållet processtöd över applikationer från olika leverantörer.

Läs mer

Produktblad WEADD™ Sync (pdf)

WEADD™

WEADD™ är en produktfamilj med användarvänliga och effektiva IT-stöd för vården som fungerar i verkligheten. Lösningarna har utvecklats i nära samarbete med representanter från verksamheten och spänner över flera kritiska områden. Produkterna har avancerad funktionalitet och hög skalbarhet samtidigt som de är enkla att lära sig och använda. Läs mer >>