Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

E- formulär - strukturerad vårddokumentation med EyeDoc


Inom vården behöver du ofta fylla i formulär av olika slag, både som patient och som vårdpersonal. Till exempel kan sjukhuset – via Formulärtjänst på 1177 – skicka ett hälsoformulär till dig som patient som du får fylla i inför en operation.

Den information du skriver i formuläret vill vården sedan kunna återanvända i olika sammanhang, både som en del av journalen och som bas för rapporter och statistik. För att det ska fungera måste formuläret vara strukturerat och fälten "veta" vad de har för innehåll, istället för att hantera innehållet som fritext.

EyeDoc erbjuder en webbaserad lösning för strukturerad datafångst, där ingen information går förlorad. Intyget, standardvårdplanen eller akutjournalen samlar in den data som du fyller i, och EyeDoc skickar sedan vidare informationen till journalsystem, kvalitetsregister eller andra applikationer.

EyeDoc verkar både synligt…

EyeDoc kan både användas för formulär, blanketter och andra lösningar där du arbetar direkt i EyeDocs intuitiva gränssnitt. EyeDocs flexibilitet har exempelvis möjliggjort att skapa Patientliggaren som ger en bra överblick över patientflödet och där all information som du registrerar ligger till grund för både journalanteckningar och för statistikuttag.

…och osynligt

I andra fall utnyttjas EyeDocs funktionalitet bakom kulisserna, utan att du som användare märker det. Med funktionen E-brev är EyeDoc integrerat med ett system som ska skicka brev till patienter. Via EyeDoc förmedlas då strukturerad information till en brevmall. EyeDoc skickar sedan breven vidare till en printerleverantör som sköter själva distributionen.

Versionshanterade och intelligenta formulär

Mallarna i EyeDoc är utformade så att utvalda delar automatiskt blir förifyllda med information direkt från andra system, vilket minskar dubbeldokumentation och ökar patientsäkerheten.

Formulären är dynamiska och medan du fyller i fälten anpassas följdfrågor till de val du gör. EyeDoc lagrar ifyllda data och mall med versionshantering, vilket garanterar att du alltid använder rätt version av dokumentet.

Enkel mallhantering

EyeDoc förenklar och förkortar produktionstiden av nya mallar för blanketter och formulär eftersom du inte behöver bygga en specifik applikation kring varje mall. Dessutom påverkas inte andra system som är kopplade till EyeDoc av att du lägger till, ändrar eller tar bort en mall, eftersom EyeDoc är en separat komponent. Det gör att du inte behöver invänta en ny release av produkten utan kan göra förändringarna löpande.

Integration med journalsystem

Inom hälso- och sjukvård integreras EyeDoc med journalsystemet och hanterar områden som brev, intyg och formulär, medicinska underlag till Försäkringskassan, standardvårdplaner, integration med kvalitetsregister, triage och patientliggare. Som användare upplever du då EyeDoc som en naturlig del av journalsystemet.

Kompetens och bred erfarenhet

Vi har under flera år byggt upp stor kompetens inom området och har arbetat upp ett öga för hur EyeDoc bäst löser de utmaningar som din verksamhet står inför. Att införa EyeDoc-lösningar är till största delen ett verksamhetsprojekt och EVRY har ett brett kunnande och lång erfarenhet av IT-lösningar inom hälso- och sjukvård kombinerat med stor insikt i det faktiska arbetet i en vårdorganisation.

Standardiserad verktygslåda

EyeDoc är en verktygslåda som har många olika tillämpningsområden. Men här är några av EyeDocs mer standardiserade funktioner:

  • EyeDoc FormsMed EyeDoc Forms skapar och hanterar du digitala blanketter. EyeDoc Forms utökar funktionaliteten i det befintliga verksamhetssystemet på ett kostnadseffektivt och säkert sätt.
  • EyeDoc E-brev. Med EyeDoc E-brev minskar du administrationen för vårdpersonalen och hjälper även verksamheten att spara pengar.
  • EyeDoc Standardvårdplan. Med EyeDoc kan du skapa digitala standardvårdplaner. EyeDoc förenklar och förkortar produktionstiden av standardvårdplaner och kopplingar till övriga styrande dokument, då du inte behöver bygga en unik applikation för varje standardvårdplan och EyeDoc redan har inbyggt stöd för dynamiska dokument. 
  • EyeDoc Patientliggaren. Från verksamheten finns stor efterfrågan på IT-stöd som ger en bra överblick över patientflödet och som stödjer verksamhetens processer. I nära dialog med flera mottagningar har vi utvecklat EyeDoc Patientliggare som har gjort att medarbetarna kan gå från papper och post-it till digital spårbarhet och patientsäkerhet. 

Är du nyfiken på hur EyeDoc kan hjälpa din verksamhet att fånga upp all data, skapa och hantera formulär och effektivisera informationsflödet? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.