Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Digitala Vårdmöten


För att möta behovet av tillgänglig digital vård, en effektiv hantering och samtidigt uppfylla kraven på en sammanhållen journalföring och en god arbetsmiljö utvecklar vi appen Share4Care. Share4Care är en plattformsoberoende app som kan kopplas till olika journalsystem, tack vare väl definierade och öppna API:er.

Ökad tillgänglighet med Share4Care

Share4Care är en digital förlängning av vårdcentralens journalsystem och patienten kan i appen boka såväl fysiska som digitala besök via video. Den data som registreras via Share4Care lagras i vårdgivarens journalsystem, vilket gör att informationen även kan bli tillgänglig för andra vårdgivare via NPÖ (Nationell patientöversikt) och för patienten själv via 1177, precis som vid ett vanligt besök på vårdcentralen. Enkelt och säkert för patienten och effektivt för vården. 

Share4Care tacklar stora kostnader

Idag uppskattas kroniker stå för c:a 80% av kostnaden för hela svenska sjukvården. En stor del av kostnaderna kommer från uppföljningsbesök där deras hälsa och mätvärden uppdateras och övervakas. Dessa besök är kostsamma, men framför allt innebär de en tidsbelastning för både läkare och patienter. Vid besöken mäts blodtryck, vikt och liknande – mätningar som säkert och smidigt kan genomföras av patienten själv, i lugn och ro i hemmet. Värdena förs automatiskt in i Share4Care, och på det sättet får läkaren en regelbunden övervakning av patientens hälsotillstånd och kan kalla in patienten om de ser att värdena inte går i den riktning de ska.

Share4Care effektiviserar primär och öppenvården.

Genom S4C avancerade triageringsverktyg fyller patienten själv i sina symptom och svarar på frågor, precis som under ett vanligt läkarbesök. Informationen sammanställs och bedöms och patienten får information om egenvård eller blir kontaktad via chatt med kompletterande frågor. Det kan även bli aktuellt att boka en videomötestid. I de fall digital vård inte kan slutföra diagnossättningen så bokas ett fysiskt möte in. Fördelarna är många, patienten kan fylla i informationen när hen har tid, läkaren kan utifrån den sammanställda informationen bedöma lämplig form av kontakt och onödiga fysiska läkarbesök kan undvikas. Fler patienter kan få kontakt med vården och betydligt fler patienter kan få den service de förväntar sig. Patienter med pågående vårdkontakter, exempelvis kroniker, kan ges möjlighet att kommunicera med sin sjuksköterska eller sin läkare på den klinik som patienten har sin vårdrelation med. Enkelt, smidigt och tryggt.

Share4Care

Tillgänglig, digital och jämlik vård – på dina villkor.