Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Enterprise Content Management

ECM består av en uppsättning tjänster som tillsammans ser till att relevanta dokument hanteras säkert, från produktion till arkivering. ECM-tjänsterna är sömlöst integrerade med affärslösningarna i Financial Service inom områden som lån, försäljning och kundservice samt elektroniska signaturer och arkiveringslösningar. ECM inkluderar automatiserade processer, vilket minskar manuella processer till ett absolut minimum.

Till exempel kan dokument som ska signeras av bankens kunder eller andra externa parter produceras av ECM-tjänsten Document Services i försäljning och kundservice eller i låneansökan.

Dokumenten kan distribueras enligt roller inställda i Content Distribution-tjänsten till "postlådan" i internetbanken, för signering med BankID och automatisk arkivering i Total Archive-tjänsten. Om icke-kunder ska signera dokument, till exempel i anslutning till ett lån, kan dessa tillgängliggöras i en extern signeringsportal. Efter signering med till exempel BankID lagras dokumenten automatiskt i arkiveringslösningarna. Det går också att arkivera relevant e-post i arkiveringslösningarna.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION