Godkänn

Vi vill alltid ge dig relevant information. För att det ska gå och för att du ska få bästa möjliga upplevelse på vår hemsida lagrar vi information i form av cookies på din dator. I vår Personuppgiftspolicy kan du läsa mer om våra cookies, deras funktion och varför vi använder dem.

Läs mer om vår Personuppgiftspolicy

Kontantautomater

Kontantautomattjänsterna från EVRY består av ett komplett spektrum av tjänster. De flexibla leveransmodellerna passar olika strategier: allt ifrån tjänsteutsatta banknätverk till inköp av serviceelement, leverans av programvarukomponenter och påfyllningstjänster.


Våra tjänster tillgängliggör funktionalitet i olika enheter: från kontantlösa tjänster, insättningsenheter, återcirkuleringsenheter och naturligtvis kontantuttag i traditionella automater. Systemkomponenter, verktyg och infrastruktur ingår som en del av tjänsterna.

Våra kontantautomattjänster följer kortindustrins internationella krav. Tjänsterna levereras med flerspråkiga gränssnitt och stöd för multivalutatjänster.

De levereras i form av en betalningsöverföringstjänst.

En del marknader och kunder kräver extra inrikes- eller bankrelaterad funktionalitet och korthållartjänster. Dessa krav implementeras i uppstartsfasen, ofta genom integrering.

Tjänstekomponenterna inkluderar

 • Programvarustöd för olika terminaler (multileverantör)
 • Onlinedistribution av programvara
 • Kommunikationsnätverk
 • ATM-switching och central infrastruktur
 • Asset management
 • Settlement och charge back
 • Avstämning
 • Kontanthantering och CIT
 • Tekniskt underhåll på plats
 • Support (24/7 och andralinjes helpdesk)
 • Övervakning av värdekedja
 • Bedrägeriförebyggande tjänster
 • IMAC (installera, flytta, lägga till, ändra)
 • Påfyllningstjänster
 • Försäljning och marknadsföring

Flexibel leveransmodell

Våra kontantautomattjänster stödjer kundstrategin hos banknätverk och automater som en självbetjäningskanal.

Tjänsten har en flexibel leveransmodell som uppfyller kundernas krav och omfattar alla nödvändiga programvarukomponenter och drift, kommunikationsnätverk och tekniska tjänster, kontanttjänster, tvisthantering och bedrägeriövervakning.

Styrmodell

En beprövad styrmodell verkställs med månadsmöten samt kvartalsvisa och årliga taktiska möten mellan EVRY och kunden. På mötena tar vi upp leveransstatus och diskuterar teman som rör kvalitet, nya tjänster och framtida strategier inom området.

SLA

Tjänsterna levereras enligt avtalad tjänstetillgänglighet genom SLA:er för varje tjänst eller uppmätt upptid på varje automat.

Äkta multileverantör

EVRY levererar kontantautomattjänster till marknaden som en äkta multileverantörstjänst - beprövad, stabil och etablerad.

Multileverantörsprogram är beroende av maskinvaruleverantörer. Programvaran baseras på CEN-/XFS-standard och körs på självbetjäningsenheter från de stora maskinvaruleverantörerna på marknaden. Programvaran stödjer traditionella uttagsautomater, återcirkuleringsenheter och insättningsenheter.

Varumärke

Banken håller koll på uppbyggnaden av automatnätverkets varumärke. Bankerna kan dela ett gemensamt automatbanknätverk genom multibranding i automaterna eller till och med genom white-label-automatnätverk (ATM-pooling).

Förebyggande av bedrägeri

EVRY's automattjänster inkluderar både bedrägeriövervakning med tidig varning och mer sofistikerad bedrägeriövervakning och analystjänster. Tjänsten inkluderar också stöd för antiskimmingutrustning.

Övervakning och underhåll

Tjänsten omfattar övervakning av värdekedjan och hantering av händelser. Tekniskt underhåll, både i första och andra linjen samt iMac, kan erbjudas alla marknader med lokalt språk.

Kontanthantering

Kontanthantering utgör en viktig del av automattjänsterna. Det inkluderar kontantoptimering, prognoser och avstämning.

Uppgörelser och tvisthantering

Tjänsterna inkluderar full uppgörelse och återbetalningssystem och -tjänster. Behandlingen baseras på bankernas kortlicenser eller utförs med hjälp av en partnerlicens.

Tjänsten stödjer alla stora internationella kortföretag, inhemska kortmärken och de egendefinierade kort som krävs.

Compliance

Våra tjänster uppfyller de obligatoriska krav som ställts upp av kortindustrin, EU och relevant nationell lagstiftning. Certifiering ingår som en del av tjänsteleveransen.

Reducerade kontantkostnader

EVRY arbetar kontinuerligt för att stödja bankens strategi för att reducera kostnader relaterade till kontantkostnader samt utkontraktering av hela kontantområdet. Exempel på tjänster som EVRY har utfört:

 • Tjänster knutna till kontaktlösa kort och kontantkort
 • Uttag med hjälp av engångskort
 • Kontantåtervinning
 • Kostnadsdelningsstrategi i anknytning till grundläggande tjänstekomponenter och compliance
 • Automattjänster i form av betalningstjänster för att få momseffekt
 • Automattjänster som stödjer ATM-pooling, inklusive multibranding
 • Kontantcenter

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION