Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Application Management / Applikationsförvaltning (AM)

Det lönar sig ofta att göra det man är bäst på. Det är många gånger lätt att fastna i frågor som inte utvecklar den egna verksamheten. Genom att låta EVRY sköta applikationsförvaltning och utveckling av dina applikationer kan du hålla fokus på din kärnverksamhet och vara trygg i att du har en effektiv applikationsportfölj. EVRY har ett nära samarbete med dig för att förvalta, anpassa och utveckla dina applikationer i syfte att minimera kostnaderna och maximera kvalitet och flexibilitet.

Ett komplett erbjudande inom Application Management (AM)

Med EVRY som partner har du alltid tillgång till rätt kompetens. Våra lösningar anpassas alltid utifrån dina behov där EVRYs erbjudande omfattar följande områden;

Applikationsdrift – alla medarbetare får rätt åtkomst till IT-systemen

Applikationsförvaltning – alla medarbetare får tillgång till rätt data i IT-systemen

Applikationsutveckling – verksamheten får rätt applikationer och verktyg

Kapacitet när du behöver den

EVRY fokuserar på god kundförståelse och vi anpassar vårt åtagande för att passa din verksamhets behov. EVRY kan ta ett övergripande ansvar för hela livscykeln av dina applikationer eller för delar av den. Tillsammans specificerar vi noggrant vad som ingår och följer också upp resultatet. Förutom att effektiv applikationsförvaltning ger bättre möjligheter att utveckla den egna verksamheten kan du också räkna med större kontroll och lägre kostnader.

Bred och djup kompetens

Genom vår storlek har vi bred och djup kompetens. Kompetens som spänner över de flesta plattformar, programspråk och databaser. Detta tillsammans med vår närhet gör att vi har möjlighet att hjälpa dig med dina behov av flexibel och effektiv förvaltning och utveckling av dina applikationer.

Full support – dygnet runt

Vi tar ansvaret för att övervaka och administrera användarkonfigurering, databasupplägg, kapacitetsmätningar, säkerhetskopiering, uppdateringar, licensadministration osv. I alla sammanhang ser vi också till att du har en kontaktpunkt i form av en dedikerad förvaltningsledare, som i sin tur stöds av ett specialistteam med definierade roller och ansvar för att hantera dina applikationer. Via EVRYs helpdesk finns också kapacitet att hantera eventuella incidenter dygnet runt, alla dagar på året. Du kan alltså känna dig trygg i att dina applikationer är fullt supportade, dygnet runt. Allt för att dina medarbetare skall få arbeta i en miljö där verktygen som krävs finns, och fungerar.

Kontakta oss för att få veta mer - With Contact