Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies
evry-insurance.jpg

EVRY + Cambio

Ett starkt nordiskt alternativ

Välkomna att träffa oss på Vitalis!

Publicerad: 2017-04-18

Snart är det dags att styra kosan mot Göteborg och årets Vitalis. Vi på EVRY och Cambio Healthcare Systems ser fram emot mässan och konferensen lite extra mycket i år, av flera skäl. Dels är vård och omsorg med digitaliseringen i fokus inne i ett mycket intressant utvecklingsskede just nu, vilket säkerligen kommer avspeglas på både mässgolvet och i konferenssalarna. Dels har vi valt att placera våra montrar intill varandra och får på detta sätt möjlighet att hälsa våra besökare välkomna till en gemensam yta där vi visar och pratar om vårt samarbete.


Självklart får du även tillfälle att se EVRYs och Cambios produkter och tjänster med nyheter som kommunal omsorg och verksamhetsstödet Viva från Cambio och Anhörigvård i hemmet, via Action PLUS, från EVRY bland mycket annat.

Vi har även en scen i en av montrarna där vi presenterar spännande miniseminarier under dagarn som t ex hur det gick till när den första e-remissen skickades i Sverige, hur vi kan stödja anhörigvård i hemmet, mobilt stöd i vården eller "journalen på fickan", tankar om "den uppkopplade medborgaren" och mycket mer. Ett fullständigt program hittar du nedan.

Som vanligt serverar vi gott kaffe i vår monterbar och som tilltugg kan du plocka ihop din egen godispåse med utvalda favoriter i EVRYs och Cambios gemensamma godisdisk. När mässan stänger på tisdagskvällen och Vitalisminglet startar så hälsar vi alla hjärtligt välkomna till våra montrar på dryck och tilltugg.

Vi ses i Göteborg!

SEMINARIEPROGRAM 25 APRIL

10:35 – 11:00
Alla vill ha förändring men ingen vill förändras, vi måste börja tänka nytt på ett nytt sätt
Kenny Berg, Senior Managementkonsult på EVRY berättar hur vi kan förändra vården med hjälp av ADAPT, en metod för ”design thinking”

11:10 – 11:25
eSPIR – Så lyckades sydöstra sjukvårdsregionen göra verkstad av sin regionsamverkan
Anders Norr från Regionsamarbete eSPIR berättar och presenterar eSPIRs monteraktiviteter

11:30 – 11:55
Svenska och internationella samarbeten kring openEHR; arketyper, översättning etc
Åsa Skagerhult, Informatiker, Region Östergötland
Erik Sundvall, Tekn. Dr. i Medicinsk informatik, Informationsarkitekt Region Östergötland

12:30 – 12:55
Interoperabilitet och informatik, vad har det med journalföring att göra?
Helena Nilsson, EVRY

14:05 – 14:30
Första elektroniska remissen mellan landsting
Britt Ehrs, projektledare och strateg från Landstinget i Uppsala

15:30 – 15:55
Den uppkopplade människan
Professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola

16:30 – 16:55
Bildhantering i COSMIC – en del av Kalmars digitala agenda
Mårten Lundgren, Projektledare, Landstinget i Kalmar län

 

SEMINARIEPROGRAM 26 APRIL

09:05 – 09:30
Ett mobilt arbetssätt minskar stressen, sparar tid och ökar kvaliteten i kommunal omsorg
Fredrik Oswaldson, ILAB, en del av Cambio Healthcare Systems

10:05 – 10:30
Välfärdsteknologi på Träffpunkt Simonsland Borås Stad
Fredrik Arvevik, IKT-samordnare Borås stad och Agneta Gustafsson, anhörigkonsulent Borås stad

11:05 – 11:30
Beslutsstöd i vårdprocesser, "rätt kunskap på rätt sätt och i rätt tid" – med integrerade digitala beslutsstöd får vi en vård i världsklass
Thomas Block, chefläkare, Cambio Healthcare Systems

12:35 – 13:00
Så här arbetar Stockholms Läns Landsting för att säkert och effektivt slutarkivera i ett e-arkiv
Viktoria Johansson, Landstingsarkivet SLL

14:05 – 14:30
Värmlands e-hälsoarbete med fokus på framtidens hälso och sjukvård
Cecilia Karlsson, E-hälsostrateg, Landstinget i Värmland

15:05 – 15:30
eHälsa för äldre och anhöriga
Arvid Karsvall, forskare/möjliggörare & Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga

 

SEMINARIEPROGRAM 27 APRIL

10:05 – 10:30
Health in Hand – om att använda mobiltelefoner i hälso- och sjukvård
Malin Hofflander och Lina Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola

11:05 – 11:30
Patient E – Engaged and Empowered, En engagerad patient är en tillgång för vården. Med appen Hälsa247 från Cambio får individen allt hen behöver för sin relation till hälso- och sjukvården.
Johanna Hultcrantz, produktchef, Cambio Healthcare Systems

12:35 – 13:00
Akutliggaren i Sörmland eller hur man gör alla glada
Maria Andersson, EVRY, berättar om Landstinget Sörmlands akutversamhet som står inför införandet av ett IT-system som tas emot med stor positivism hos samtliga intressenter.

13:05 – 13:30
Nova – journalen på fickan. Med mobila verktyg får vårdpersonalen mer tid tillsammans med patienten
Sara Lei, MD, Clinical Advisor, Cambio Healthcare Systems

 

____________________ 

Publicerad: 2017-01-24 

Fördjupat samarbete leder till kortare startstäcka och utökat utbud

Cambio Healthcare Systems och EVRY har nu skapat en ledningsstruktur på strategisk och taktisk nivå med syfte att ytterligare fördjupa samarbetet mellan de två företagen. Därutöver har vi initierat ett gemensamt och fristående forum för innovation och utveckling av framtidens e-hälsotjänster.  

     – Samarbetet mellan Cambio och EVRY är både långsiktigt och långtgående. Det handlar inte enbart om den pågående SUSSA-upphandlingen, utan vi siktar även på att svara på fler upphandlingar gemensamt, förklarar Peter Gille, vd på Cambio.

Kort startsträcka

Planer finns även att sätta samman ett gemensamt produktledningsforum. Avsikten är att på en övergripande nivå besluta vilka produkter som bäst motsvarar sjukvårdens behov, berättar Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige.

    – Tillsammans har Cambio och EVRY den största kundgruppen i Sverige. Vi är en viktig spelare och våra kunder kommer att få stor påverkan på utvecklingen av svensk e-hälsa, säger hon.

Genom samarbetet får kunderna tillgång till de båda företagens samlade utbud av produkter och tjänster som kan kombineras på olika sätt.

    – Vi kompletterar varandra och tillsammans kan vi leverera det kunderna vill ha. Dessutom har vi en kortare startsträcka än andra leverantörer och vi kan erbjuda ett snabbt införande. Vi vågar faktiskt påstå att ingen annan kan göra det lika snabbt och effektivt som vi, säger Peter Gille.

Stöd för hela kedjan

Cambio COSMIC är kärnsystemet i vårt erbjudande med ett antal ingående stöd för bland annat mobilitet, kliniskt beslutsstöd och ett stort antal färdiga integrationer med nationella tjänster för patienten och vårdgivaren. EVRY tillhandahåller ett antal specialistsystem för till exempel operationsplanering och anestesi- och intensivvård.

    – Vi tillhandahåller en öppen plattform med stora möjligheter till integration och interoperabilitet. Det är kundens miljö och önskemål som styr. Tillsammans, och med hjälp av rätt tredjepartssystem och olika partners, löser vi behoven, säger Peter Gille.

I och med Cambios förvärv av företaget ILAB kan man nu också erbjuda produkter inom kommunal socialtjänst – och därmed stöd för hela vård- och omsorgskedjan.

Peter Gille betonar att Cambio och EVRY är två nordiska företag med produkter utvecklade för den nordiska marknaden och därmed följsamma mot nationella riktlinjer och standards. Journalen på nätet är ett exempel där vi både var pionjärer och samarbetade i utvecklingen av de nationella tjänsterna.

Stor aktör inom drift

Ylva Hennig berättar vidare att EVRY är en av Nordens största aktörer inom området outsourcing av IT-drift till såväl små som stora organisationer inom offentlig och privat sektor.

    – Många av våra kunder, som till exempel eHälsomyndigheten och Riksbanken har stora krav på säkerhet, stabilitet och tillgänglighet. En flexibel och skalbar it-miljö skapar förutsättningar för innovation och nytänkande. Ett av målen med våra drifttjänster är att slutanvändaren ska ha en problemfri arbetsdag.

Labb för innovationer

Kunderna får också tillgång till EVRYs nya strategiska design-labb som öppnade i Stockholm förra året. Här kan kunderna få hjälp att använda design som ett strategiskt verktyg och göra den till en del av sina affärsprocesser. Vi arbetar efter strukturerade metoder där workshops och kunskapsutbyte ingår som viktiga delar.

Tanken är att kunderna ska stimuleras att tänka nytt, ta tillvara på nya affärsmöjligheter och hitta innovativa digitala lösningar.

    – Vi ser labbet som en viktig del av utvecklingen av framtidens vårdinformationsstöd, säger Ylva Hennig. Det kompletterar vårt ”traditionella” kundnära innovationsarbete baserat på slutanvändarnas behov, tillägger hon.

Vitalis

Samarbetet mellan Cambio och EVRY fortsätter också inom området produktintegration. Vi arbetar vidare med vårt gemensamma erbjudande utifrån de krav som våra kunder har. Nästa steg blir att visa flöden där både specialistsystem och kärnsystem ingår. 

    – På Vitalis-konferensen i Göteborg i april kommer vi i vår gemensamma monter att presentera ett antal demo-versioner. Vi kommer också att visa hur kunderna kan arbeta modernt och flexibelt med mobila arbetsflöden som redan idag är anpassade för den svenska hälso-och sjukvården, säger Peter Gille. 

Vill du veta mer?

Kontakt: Ylva Hennig, VP EVRY division hälso och sjukvård
E-post: ylva.hennig@evry.com
Tel: +46 70 637 23 54

Cambio

Cambio Healthcare Systems är en av Nordens ledande leverantörer av vårdinformationssystem och en växande aktör på den europeiska marknaden med idag drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter. Genom våra helhetslösningar levererar våra kunder tjänster till 4 miljoner patienter. Läs mer om Cambio

 

____________________

Publicerad: 2016-06-13 

Intensiva förberedelser när EVRY och Cambio förbereder gemensamt produkterbjudande

Nu är det verkstad som gäller. Så kan man sammanfatta det intensiva arbete som pågår mellan EVRY och Cambio Healthcare Systems. Företagen har nyligen inlett ett samarbete med målet att vinna den så kallade Sussa-upphandlingen av nytt vårdinformationssystem.

Samarbetet, som presenterades i februari i år, har nu gått över i en mer konkret fas.

– Vi är inne i ett spännande skede där vi undersöker hur vi kan fördjupa och förbättra vårt gemensamma produkterbjudande inför Sussa-gruppens upphandling, förklarar Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Också Cambios VD Peter Gille är mycket nöjd med att de två företagen nu gått från ord till handling.

– Det känns naturligt för oss att samarbeta kring denna stora upphandling. Tillsammans kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och attraktiv lösning där vi på olika sätt kombinerar Cambios vårdinformationssystem COSMIC med EVRYs olika specialistsystem och driftlösningar, förklarar han.

Strategi för framtiden

Sussa-gruppen – det vill säga landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland och Blekinge, samt Region Örebro län – har samverkat sedan mitten av 1990-talet kring utveckling och förvaltning av journalsystemet NCS Cross (tidigare SYSteam Cross/BMS). För drygt två år sedan beslutade man att ta fram en strategi för framtidens vårdinformationssystem. Utifrån de krav och målbilder som formulerades i strategin har Sussa-gruppen nu enats om att upphandla ett nytt vårdinformationssystem.

Svårslaget alternativ

Det är denna upphandling som Cambio och EVRY arbetar för att vinna tillsammans. Ambitionen är att bli ett svårslaget nordiskt alternativ på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Genom att kombinera de båda företagens kapacitet, produktlösningar, innovationskraft och erfarenheter känner man sig väl rustad att konkurrera med de stora internationella aktörerna.

– Vi har djup kunskap om små och medelstora landstings behov, vi vet hur den svenska vården fungerar och vilka spelregler som gäller i ett skattefinansierat sjukvårdssystem, säger Peter Gille.

Närhet till beslut

Peter Gille betonar ytterligare fördelar som närhet till beslut och större möjligheter för kunderna att påverka.

– Vår uppfattning är att de svenska kunderna gynnas av att ha en lokal leverantör. Vårt fokus ligger på dessa kunder och deras behov, och vi skräddarsyr våra tekniska lösningar och innovationer efter detta. Våra kunder behöver till exempel inte tävla om uppmärksamheten med stora amerikanska sjukvårdsaktörer, säger han.

Påbörjad integrering

Redan idag levererar EVRY olika IT-stöd till Sussa-gruppen, däribland journalsystemet NCS Cross. Detta innebär att man har kunskap om Sussa-kundernas organisation och IT-miljö, något som Ylva Hennig lyfter fram som ännu en stark konkurrensfördel.

– Tillsammans kan vi garantera en bra tjänsteleverans i form av införandestöd och konsultstöd liksom arkivering och migrering av information, samt eventuell drift av Sussa-kundernas nya vårdinformationsstöd. Det kommer också att bli möjligt för vårdgivarna att behålla eventuella specialistsystem och integrera dem med COSMIC, förklarar hon.

Arbetet med att integrera vissa av EVRYs specialistlösningar med COSMIC har redan startat. I två COSMIC-landsting finns integrationer på plats med EVRYs MetaVision, ett IT-stöd för anestesi och intensivvård. Utveckling pågår också av en integration mellan COSMIC och EVRYs operationsplaneringsstöd Orbit.

Medverkar i Almedalen

Cambio och EVRY kommer att finnas på plats under Almedals-veckan i Visby i början av juli.

– Då ska vi bland annat hålla gemensamma seminarier under rubriken "Hur skapar vi en bättre vårdinformationsmiljö för patienter och vårdgivare över regiongränserna?", berättar Ylva Hennig.

Vill du veta mer?

Kontakt: Ylva Hennig, VP EVRY division hälso och sjukvård
E-post: ylva.hennig@evry.com
Tel: +46 70 637 23 54

 

Kontakta oss för att få veta mer