Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies
evry-infrastructure.jpg

Största värdet skapas när hela kedjan är digital

Transport & Logistik - Bättre överblick

Jobbar du med transporter? Då sätts dina logistiska färdigheter på prov. Minsta felbeslut kan leda till spilld tid och slöseri med resurser. Men det finns sätt att undvika det.

Ju bättre kontroll du har över din verksamhet, desto lättare blir det att fatta beslut. Och kontroll, det får du genom överblick. EVRYs breda kunnande inom transport och logistik, tillsammans med vårt transportsystem Alystra, ger dig större koll, ökad effektivitet och säkrare leveranskvalitet. Det leder i sin tur till ett smidigare informationsflöde och du får ett bättre underlag för dina beslut. Från avtal och order till trafikplanering, avrapportering, fakturering och uppföljning av verksamheten. Bättre kontroll helt enkelt.

Alystra är ett modernt transportsystem som är lätt att integrera mot dina kunder och samarbetspartners. Funktioner för beslutsstöd, transportplanering och mobila order i ett och samma paket.

Alystra är utvecklat efter en kundanpassad filosofi vilket leder till ökad effektivitet och säkrare leveranskvalitet.

Våra kunder finns inom följande segment:
- Lastbilcentraler
- Åkerier och Distributionsnätverk
- Postala transportorganisationer
- Budföretag
- Sjukhusens transportavdelningar

Vi har en mycket erfaren och professionell organisation som erbjuder expertis inom:
- Programutveckling
- Verksamhetsutveckling
- Implementation
- Utbildning
- Support

Supply Chain Enabler – för en effektiv logistik

EVRY som Supply Chain Enabler, SCE, hanterar relationer mellan olika parter i en försörjningskedja och bryter ner barriärer mellan avdelningar för att skapa ett effektivt flöde.  Detta kommer ge effektivare medarbetare, tillväxt för verksamheten och ett gott renommé för företaget.

Vi ser en ständigt ökande mängd av krav på försörjningskedjor rörande kvalitet, snabbhet och effektivitet. Därför har vi skapat ett nytt koncept inom logistikområdet för att göra försörjningskedjorna bättre, snabbare och billigare. Vår roll är en möjliggörare av effektiv logistik där kompetens om verksamhet kombineras med kunskap om spetsteknik inom IT och väletablerade systemlösningar. Lösningen täcker hela kedjan från inköp till leverans hos slutkund och kan tillhandahållas som komplett tjänst eller i delar, detta innebär att den kan erbjudas enskilda kunder såväl som branschgemensamma samarbeten. Resultatet möjliggör en högre transparens i hela försörjningskedjan och därmed förutsättningar till ett bättre resursutnyttjande och en högre effektivitet i varje enskild del.

Bud

Bud - En dynamisk produkt för en dynamisk bransch

Läs mer

Fjärr och distribution

Fjärr och distribution - Nu behöver du inte längre anpassa dig efter ditt IT-system

Läs mer

Kommun och landsting

Kommun och landsting – För att samhällets grundstruktur måste fungera

Läs mer

Serviceföretag

Serviceföretag – När flödet är A och O

Läs mer

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning – när du är på samma plats under en begränsad tid

Läs mer

KOLA- ett transportadministrativt system för skogsbranschen

KOLA- ett transportadministrativt system för skogsbranschen

Läs mer

Kontakta oss för att få veta mer