Godkänn

Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies

Läs mer om cookies

Förändringsledning

Har du behov av att förändra verksamheten och få dina medarbetare och partner att aktivt delta i den processen? Med hjälp av förändringsledning kan du vara säker på att få de resultat du vill ha. Vårt mål är att redan på ett tidigt stadium visa att förändringen leder till tydliga effekter. Och att skapa förutsättningar för att sedan löpande kunna mäta och följa upp resultatet. För en hållbar och långsiktig utveckling är det också viktigt att involvera samtliga målgrupper i ett tidigt skede av projektet.

 

Vad är förändringsledning?

En förändring föregås ofta av någon form av problemanalys och en ambition att förbättra en situation. Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt leda verksamheten från nuläge till önskat läge och att involvera och engagera medarbetarna som berörs av förändringen.

Varför har du nytta av förändringsledning?

Genom att prioritera medarbetarnas delaktighet kan vi spara både tid och pengar samtidigt som effekten och kvaliteten säkras. Nedan följer exempel på positiva effekter av att involvera de berörda tidigt i förändringsarbetet:

  • Ökad motivation hos medarbetarna 
  • Bättre förståelse för förändringen 
  • Problemområden identifieras snabbt och kan lösas proaktivt 
  • Optimering av nya processer – alla drar åt samma håll 
  • Produktivitetsvinster – en bättre helhetslösning 
  • Säkra att de förändringar man vill åstadkomma också genomförs

Vi hjälper dig att lyckas med förändringsarbetet

Tillsammans planerar vi projektet i stora drag så att rätt personer deltar. Senare detaljplanerar vi arbetet och startar aktiviteter inom områdena kultur och organisation, ledningens engagemang samt kommunikation och utbildning. Från början till slut är fokus att skapa förutsättningar för att du ska hämta hem vinsterna med förändringen så snart som möjligt.

EVRY har erfarenheter från olika typer av förändringsprojekt. Uppdragen och rollerna varierar, från att vara projektledare, förändringsledare, förändringscoach, process- och organisationsutvecklare, kommunikatör, utbildare och workshopledare – till helhetsansvar för ett område.

Våra konsulter använder sig av en rad metoder och koncept som på ett pragmatiskt sätt stödjer förändringsarbetet, t.ex. Roll IT – hantering och kvalitetssäkring av en förändringsprocess, Value Management – effektvärdering och Strategic Visioning – en metod för förändringsledning.